Easter Sale

 

până la -35%
Valabil 16 aprilie - 7 mai 2024

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2021 UMF Carol Davila - Quiz 5 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2021 UMF Carol Davila - Quiz 5 grile online

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
1

Despre hematiile adulte este corectă afirmaţia:

A. conţin sisteme enzimatice care realizează fosforilarea oxidativă

B. membrana conţine aglutinine

C. conţin hemoglobină a cărei saturaţie în oxigen poate fi de maxim 70% în sângele venei axilare

D. ionii de fier din structura hemoglobinei se combină cu CO2

E. din cromatină se formează cromozomii la începutul diviziunii celulare

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre hematiile adulte este corectă afirmaţia:

A. conţin sisteme enzimatice care realizează fosforilarea oxidativă * fals, hematiile nu conțin mitocondrii, nu au nevoie de energie deoarece transportă gaze ce traversează membrana prin transport pasiv

B. membrana conţine aglutinine * fals, aglutinogene

C. conţin hemoglobină a cărei saturaţie în oxigen poate fi de maxim 70% în sângele venei axilare * corect, saturația oxigenului în sângele venos este de 50-70%

D. ionii de fier din structura hemoglobinei se combină cu CO2 * fals, fierul ajută la legarea oxigenului.

E. din cromatină se formează cromozomii la începutul diviziunii celulare * fals, nu există nucleu deci nu avem cromatină și diviziune în hematia adultă

Dificultate:
avansat
Sistemul Osos
2

Despre mandibulă este corectă afirmaţia:

A. este un os pereche

B. aparţine neurocraniului

C. se articulează cu osul parietal

D. se poate forma prin osificare desmală

E. este o componentă activă a sistemului osteoarticular

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre mandibulă este corectă afirmaţia:

A.        este un os pereche * fals, este nepereche

B.        aparţine neurocraniului * fals, aparține viscerocraniului

C.        se articulează cu osul parietal * fals, se articulează cu osul temporal formând singura articulație mobilă a capului, articulația temporo-mandibulară

D. se poate forma prin osificare desmală * corect:

Osificarea desmală — de membrană — dă naștere oaselor bolții cutiei craniene, parțial claviculelor și mandibulei. (Pagina 63)

E. este o componentă activă a sistemului osteoarticular * fals, sistemul osos este componenta pasivă iar sistemul muscular este componenta activă

Dificultate:
avansat
Sistemul Nervos III
3

În categoria fibrelor de proiecţie din substanţa albă a emisferelor cerebrale intră:

1. fibre corticospinale

2. fibre talamo-corticale

3. fibre corticonucleare

4. axonii neuronilor din corpii geniculaţi externi

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

 

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

În categoria fibrelor de proiecţie din substanţa albă a emisferelor cerebrale intră:

1. fibre corticospinale *corect, acestea coboară de pe scoarță, spre măduvă

2. fibre talamo-corticale *corect, tritoneuronii talamici trimit axoni care se proiectează pe cortex

3. fibre corticonucleare *corect, acestea coboară de pe scoarța cerebrală spre trunchiul cerebral unde sinapsează cu nucleii somatomotori ai nervilor cranieni III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII

4. axonii neuronilor din corpii geniculaţi externi *corect, axonii tritoneuronilor din metatalamus se proiectează pe cortex în aria vizuală primară

Dificultate:
mediu
Circulator I
4

Hemostaza primară include următoarele procese:

1. vasoconstricţia vasului lezat

2. aderarea plachetelor sangvine la plagă

3. agregarea trombocitelor

4. desfacerea unor monomeri de fibrină din fibrinogen

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Hemostaza primară include următoarele procese:

* -vasoconstricție

- aderare

-agregare

-metamorfoză vâscoasă

1. vasoconstricţia vasului lezat

2. aderarea plachetelor sangvine la plagă

3. agregarea trombocitelor

4. desfacerea unor monomeri de fibrină din fibrinogen *fals, aceasta este ultima fază a hemostazei secundare (coagulare / timpul 2)

Dificultate:
mediu
Sistemul Osos
5

Despre coloana vertebrală lombară sunt corecte afirmaţiile:

1. corpurile vertebrale se articulează prin amfiartroze

2. prezintă o concavitate situată anterior

3. este alcătuită din 5 vertebre

4. între corpul vertebral şi arcul vertebral se află orificiul de conjugare

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Despre coloana vertebrală lombară sunt corecte afirmaţiile: R:B

1. corpurile vertebrale se articulează prin amfiartroze

2. prezintă o concavitate situată anterior *fals, lordoza lombară are concavitatea spre posterior

3. este alcătuită din 5 vertebre

4. între corpul vertebral şi arcul vertebral se află orificiul de conjugare *fals, se află pediculul vertebral care prin suprapunere cu cel inferior sau superior formează orificiul de conjugare

 

Dificultate:
mediu
Sistemul Digestiv II
6

Asupra proteinelor ingerate acţionează enzime din următoarele secreţii digestive:

1. salivară

2. gastrică

3. biliară

4. pancreatică

 

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Asupra proteinelor ingerate acţionează enzime din următoarele secreţii digestive:

1. salivară

2. gastrică

3. biliară

4. pancreatică

Scheme și desene asupra digestiei și absorbției proteinelor găsiți în articolele de pe blog-ul nostru

Aici: https://www.meditatii-medicina.ro/blog/teorie-notiuni-interesante/digestia-si-absorbtia-proteinelor-114/

Si aici: https://www.meditatii-medicina.ro/blog/teorie-notiuni-interesante/activarea-proteazelor-in-sistemul-digestiv-308/

 

Dificultate:
avansat
Compuși carbonilici
7

Referitor la acetonă este incorectă afirmaţia:

A. reacţionează cu 2,4-dinitrofenilhidrazina

B. se formează la hidroliza bazică a 2,2 dibromopropanului

C. este materia primă pentru obţinerea sticlei plexi

D. se obţine la oxidarea blândă a 2,3-dimetil 2-butenei

E. se foloseşte la obţinerea cloroformului

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Referitor la acetonă este incorectă afirmaţia:

A. reacţionează cu 2,4-dinitrofenilhidrazina

B.  se formează la hidroliza bazică a 2,2 dibromopropanului

C. este materia primă pentru obţinerea sticlei plexi

D. se obţine la oxidarea blândă a 2,3-dimetil 2-butenei

E. se foloseşte la obţinerea cloroformului *corect, acetona se folosește ca materie primă la obținerea cloroformului și metacrilatului de metil (Manual Chimie clasa XI-a, pg 26)

Dificultate:
mediu
Mixt chimie
8

Indicaţi reacţia teoretic posibilă:

A. clorura de dimetilamoniu + amoniac

B. acetilura monosodică + etanol

C. clorura de metilamoniu + anilina

D. fenolat de sodiu + carbonat neutru alcalin

E. benzoat de potasiu + apă

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Indicaţi reacţia teoretic posibilă:

A. clorura de dimetilamoniu + amoniac * fals, teoretic, o bază slabă nu poate scoate o bază tare din sarea ei. În reacția noastră amoniacul este pe seria bazicității mai slab decât dimetilamina (amină secundară alifatică) deci nu o poate destabiliza din clorura acesteia.

B. acetilura monosodică + etanol * corect, în seria acidității etanolul (alcool) este mai tare decât acetilena (alchină marginală) și o poate scoate din sarea ei (acetilura)

 

HC ≡C-Na+ + CH3 – CH2 – OH --> HC ≡CH + CH3 – CH2 – O-Na+

C. clorura de metilamoniu + anilina * fals, idem A, anilina (amină aromatică) nu poate scoate metilamina (amină alifatică) din sare

D. fenolat de sodiu + carbonat neutru alcalin * fals:

C6H5 – O-Na+  + Na2CO3 – ambii compuși sunt săruri, nu există acid în această reacție

E. benzoat de potasiu + apă * fals, apa are aciditate prea mică pentru a scoate acidul benzoic din sarea acestuia

C6H5 – COO-Na+  + H2O --> imposibil

 

Dificultate:
avansat
Derivați funcționali ai acizilor carboxilici
9

Afirmaţiile adevărate despre salicilatul de metil sunt:

1. prezintă un atom de carbon primar

2. are raportul de masă C:O =1:2

3. unul dintre compuşii rezultaţi la hidroliză acidă, în reacţie cu anhidrida acetică formează un compus cu rol antiinflamator

4. conţine o grupă funcţională divalentă

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Afirmaţiile adevărate despre salicilatul de metil sunt:

1.  prezintă un atom de carbon primar * corect, cel din gruparea -COOH

2. are raportul de masă C:O =1:2  *fals:

Formulă moleculară C8H8O2

Raport masic C:O = 8 x12 : 2 x 16 = 96 : 32 = 1:3

3. unul dintre compuşii rezultaţi la hidroliză acidă, în reacţie cu anhidrida acetică formează un compus cu rol antiinflamator * corect, aspirina:

4. conţine o grupă funcţională divalentă  *fals: grupa carboxil e trivalentă iar cea fenolică este monovalentă

Dificultate:
avansat
Mixt chimie
10

Sunt reacţii de substituţie:

1. O-toluidina + HNO2+ HCl (0-5°C)

2. N-bromosuccinimida + 1-pentena (CCl4, t° C)

3. clorura de benzendiazoniu + β-naftol (HO-)

4. acid formic + izopropanol (H+)

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Sunt reacţii de substituţie:

1. O-toluidina + HNO2+ HCl (0-5°C)

2. N-bromosuccinimida + 1-pentena (CCl4, t° C) * corect, substituție în poziție alilică

3.  clorura de benzendiazoniu + β-naftol (HO-) * corect:

4. acid formic + izopropanol (H+) * corect:

 


Pentru o pregătire temeinică recomandăm următorii pași:

Pasul 1 – Parcurgem Lecții + Grile explicate + Grile Rapide  de teorie cu temele specifice nivel începător-mediu pentru fixarea materiei

Pasul 2 – Trecem a doua oară prin materie recitind lecțiile, rezolvăm din nou mai ales grilele greșite la pasul 1 și rezolvăm Grile specifice centrului universitar la care dai admiterea. 
Pasul 3 – Învățăm să ne încadrăm în timp rezolvând SIMULĂRI ca în examen - specific facultăților


Noi suntem aici să te sprijinim și să te ajutăm cu noțiunile de teorie neînțelese sau cu grilele care vă ridică piedici!

Pentru Grile, Grile specifice și Simulări, după accesarea explicației există buton "întreabă'' pe care îl puteți ultiliza pentru a adresa întrebări suplimentare aferentei grilei.

Whatsapp: 0743769752

Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro

Instagram: https://www.instagram.com/meditatiimedicina/

Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:

Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1

navigation
Cu ce te
putem ajuta?