Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2019 UMF Carol Davila - Quiz 7 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2019 UMF Carol Davila - Quiz 7 grile online

Dificultate:
mediu
Reproducator
1

Hormonii estrogeni au următoarele efecte:

 1. stimulează dezvoltarea mucoasei uterine
 2. activează osteoclastele
 3. favorizează unirea diafizelor cu epifizele oaselor lungi
 4. stimulează procesele de catabolism proteic

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Hormonii estrogeni au următoarele efecte:

 1. stimulează dezvoltarea mucoasei uterine *corect, în faza preovulatorie = proliferativă
 2. activează osteoclastele  *osteoblastele
 3. favorizează unirea diafizelor cu epifizele oaselor lungi *corect, de aceea fetele își opresc creșterea în înălțime mai devreme
 4. stimulează procesele de catabolism proteic *anabolism, sunt hormoni de creștere
Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
2

Alegeţi afirmaţiile corecte:

 1. contracţia muşchilor drepţi abdominali coboară grilajul costal
 2. contracţia muşchilor drepţi mediali apropie coapsele
 3. muşchii drepţi superior şi inferior ai globului ocular participă la acomodare
 4. muşchiul drept extern al globului ocular este influenţat indirect de fibre provenite din nucleii vestibulari

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Alegeţi afirmaţiile corecte:

 1. contracţia muşchilor drepţi abdominali coboară grilajul costal *corect, pentru expir
 2. contracţia muşchilor drepţi mediali apropie coapsele *corect, adducție
 3. muşchii drepţi superior şi inferior ai globului ocular participă la acomodare *corect, mușchii extrinseci ajută globul ocular în procesul de acomodare controlați somatic de cortex
 4. muşchiul drept extern al globului ocular este influenţat indirect de fibre provenite din nucleii vestibulari. *corect, fibre vestibulo-nucleare pentru nucleul VI pontin

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Reproducator
3

Despre ovarul în perioada preovulatorie putem afirma:

 1. corticala ovariană conţine folicul de Graaf
 2. celulele tecii interne secretă estrogeni şi progesteron
 3. se formează o celulă haploidă
 4. conţine corpul galben

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Despre ovarul în perioada preovulatorie putem afirma:

 1. corticala ovariană conţine folicul de Graaf * corect, conține toate tipurile de foliculi: primari, secundari și cel terțiar (de Graaf)
 2. celulele tecii interne secretă estrogeni şi progesteron * corect
 3. se formează o celulă haploidă * corect, ovocitul secundar
 4. conţine corpul galben * fals, acesta se formează abia post-ovulator

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
mediu
Sistemul Osos
4

Următoarele oase perechi fac parte din viscerocraniu:

 1. temporale
 2. lacrimale
 3. parietale
 4. zigomatice

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele oase perechi fac parte din viscerocraniu:

 1. temporale * fals, neurocraniu
 2. lacrimale
 3. parietale * fals, neurocraniu
 4. zigomatice

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
5

În timpul fazei de latenţă a secusei muşchiului striat se produce:

 1. deschiderea canalelor de Na+ voltaj-dependente
 2. asigurarea energiei prin metabolism aerob
 3. perioada refractară absolută
 4. creşterea tensiunii între capetele muşchiului

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

         În timpul fazei de latenţă a secusei muşchiului striat se produce:

 1. deschiderea canalelor de Na+ voltaj-dependente  * corect, în latență se desfășoară manifestarea electrică
 2. asigurarea energiei prin metabolism aerob fals, aerob avem doar după 2 minute dar latența durează 0,1 secunde
 3. perioada refractară absolută * corect, panta ascendentă și prima porțiune de descendentă sunt refractare absolut
 4. creşterea tensiunii între capetele muşchiului * fals, în a doua fază, cea de contracție

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
mediu
Sistemul Muscular
6

Identificaţi afirmaţiile corecte despre sarcomer:

 1. este cuprins între două membrane Z
 2. conţine o bandă H luminoasă
 3. conţine proteine contractile
 4. nu îsi modifică dimensiunile în timpul contracţiei

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Identificaţi afirmaţiile corecte despre sarcomer:

 1. este cuprins între două membrane Z * corect,
 2. conţine o bandă H luminoasă * corect, pe centru
 3. conţine proteine contractile * corect, actina și miozina
 4. nu îsi modifică dimensiunile în timpul contracţiei * fals, se scurtează în contracție

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Pentru mai multe detalii urmărește și video

Dificultate:
mediu
Zaharide
7

La tratarea celulozei cu amestec nitrant (acid azotic şi acid sulfuric) pot rezulta:

 1. mononitrat de celuloză
 2. dinitrat de celuloză
 3. trinitrat de celuloză
 4. tetra nitrat de celuloză

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

La tratarea celulozei cu amestec nitrant (acid azotic şi acid sulfuric) pot rezulta: Răspuns A (1,2 și 3)

 

 

 

 

* La nitrarea celulozei cu amestec nitrant poate rezulta mono-, di- sau trinitrat de celuloză

1. mononitrat de celuloză

2. dinitrat de celuloză

3. trinitrat de celuloză

4. tetra nitrat de celuloză

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
mediu
Zaharide
8

Conţin numai unităţi de β-D-glucopiranoză:

 1. amiloza
 2. celobioza
 3. amilopectina
 4. celuloza

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Conţin numai unităţi de β-D-glucopiranoză: răspuns C (2,4)

 1. amiloza *componentă a amidonului alcătuită doar din alfa-glucoză(glucopiranoză)
 2. celobioza *corect, alcătuită din 2 molecule de β-glucoză (glucopiranoză)
 3. amilopectina *componentă a amidonului alcătuită doar din alfa-glucoză( glucopiranoză)
 4. celuloza * corect, alcătuită din β-glucoză (glucopiranoză)

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Mixt chimie
9

Sunt insolubili în apă următorii compuşi :

 1. stearatul de magneziu
 2. acetilura de dicupru (I)
 3. MnO2
 4. C2H5OH

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Sunt insolubili în apă următorii compuşi :

 1. stearatul de magneziu * este un săpun de magneziu deci insolubil în apă

 

 

 

 

 

 1. acetilura de dicupru (I) * Acetilurile metalelor tranziționale ( Cu și Ag)  sunt insolubile în apă
 2. MnO2 *știm de la oxidarea alchenelor că dioxidul de mangan este un precipitat brun deci rămâne la baza vasului, nu se solubilizează în apa din soluție
 3. C2H5OH *alcoolul etilic, solubil în apă fiind un alcool inferior care realizează punți de hidrogen cu apa:

 

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Amine
10

Toate aminele primare izomere (fără stereoizomeri) cu formula C5H13N se află într-un amestec echimolecular.
Următoarele afirmaţii sunt adevărate:

 1. în amestec exista 7 amine primare
 2. 7 moli de amestec reacţionează cu 7 moli de HCl
 3. raportul numar de atomi de N : număr de atomi de C terţiari în amestecul de amine este 4:1
 4. 4 amine primare au grupa funcţională legată de un atom de carbon primar

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

 Toate aminele primare izomere (fără stereoizomeri) cu formula C5H13N se află într-un amestec echimolecular. Următoarele afirmaţii sunt adevărate: Răspuns C (2+4)

 1. în amestec exista 7 amine primare *8 amine primare
 2. 7 moli de amestec reacţionează cu 7 moli de HCl *corect, fiecare amină primară va reacționa cu HCl în raport 1:1, prin urmare 7 moli de amine va reacționa cu 7 moli HCl
 3. raportul numar de atomi de N : număr de atomi de C terţiari în amestecul de amine este 4:1*2:1 (8 atomi de N și 4 atomi de C terțiari)

 1. 4 amine primare au grupa funcţională legată de un atom de carbon primar *corect

  

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

navigation