Folosește rezultatele simulării în favoarea ta!

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2020 UMF Carol Davila - Quiz 9 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2020 UMF Carol Davila

Dificultate:
avansat
Sistemul Excretor
1

Despre sângele din arteriola eferentă este corectă afirmaţia:

A. provine din capilarele peritubulare

B. participă la filtrarea glomerulară

C. intră în glomerul

D. conţine limfocite

E. este colectat în arteriola aferentă

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre sângele din arteriola eferentă este corectă afirmaţia: Răspuns D

A. provine din capilarele peritubulare * fals, invers, eferenta se capilarizează pentru a forma peritubularele

B. participă la filtrarea glomerulară * fals, capilarele glomerulare, ramuri ale a. aferente

C. intră în glomerul * fals, arteriola aferentă intră iar cea eferentă iese

D. conţine limfocite * corect, este sânge, deci conține plasmă și elemente figurate.

E. este colectat în arteriola aferentă * fals, ea este deja un colector al glomerulului.

Dificultate:
avansat
Circulator II
2

Ventriculul stâng nu conţine:

A. muşchi papilari

B. cordaje tendinoase

C. fibre Purkinje

D. nodulul sinoatrial

E. trabecule

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Ventriculul stâng nu conţine: Răspuns D

A. muşchi papilari

B. cordaje tendinoase

C. fibre Purkinje

D. nodulul sinoatrial * nodul sinoatrial este localizat în peretele atriului drept, nu în ventricul

E. trabecule

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
3

În timpul efortului fizic intens se produce:

1. metabolism muscular anaerob în primele 45 secunde

2. creşterea coeficientului de utilizare a oxigenului

3. tahicardie

4. creşterea debitului cardiac

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

În timpul efortului fizic intens se produce: Răspuns E (1,2,3,4)

1. metabolism muscular anaerob în primele 45 secunde * corect, 45-90 secunde până la deschiderea suficientă a vaselor de sânge, metabolismul este anaerob. Devine aerob după aproximativ 2 minute

2. creşterea coeficientului de utilizare a oxigenului * corect, în repaus coeficientul de utilizare e 7% și crește în efort până la 12%

3. tahicardie * corect, pentru a crește debitul cardiac

4. creşterea debitului cardiac * corect, pentru a furniza suficient sânge (cu oxigen) sistemului

Dificultate:
avansat
Sistemul Nervos I
4

Despre pia mater sunt adevărate afirmaţiile:

1. aderă la pereţii canalului vertebral

2. conţine vase de sânge

3. nu este în contact cu lichidul cefalorahidian

4. pătrunde în fisura mediană anterioară

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Despre pia mater sunt adevărate afirmaţiile: Răspuns C (2 și 4)

1. aderă la pereţii canalului vertebral * fals, aderă la măduvă

2. conţine vase de sânge * corect, este tunică vasculară

3. nu este în contact cu lichidul cefalorahidian * fals, pia delimitează împreună cu arahnoida spațiul subarahnoidian în care tot ea secretă LCR

4. pătrunde în fisura mediană anterioară * corect, pătrunde în șanțuri și fisuri

Dificultate:
incepator
Sistemul Digestiv II
5

Următoarele secreții digestive conțin enzime ce acționează asupra amidonului:

1. secreția salivară

2. secreția gastrică

3. secreția pancreatică

4. secreția biliară

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele secreții digestive conțin enzime ce acționează asupra amidonului: Răspuns B (1,3)

1. secreția salivară * corect, alfa-amilaza salivară (ptialina) digeră amidonul preparat termic (de ex cartofi copți)

2. secreția gastrică  * fals, nu conține enzime pentru glucide

3. secreția pancreatică * corect,alfa-amilaza pancreatică digeră amidonul și glicogenul

4. secreția biliară * bila nu conține deloc enzime

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
6

Mucusul este secretat de următoarele glande:

1. pilorice

2. Brunner

3. bulbouretrale

4. sublinguale

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Mucusul este secretat de următoarele glande: Răspuns E (1,2,3,4)

1. pilorice * corect, secretă mucus din celule mucoase cu rol de protecție gastrică

2. Brunner * corect, secretă mucus în duoden

3. bulbouretrale * corect, de aceea lichidul este vâscos

4. sublinguale  * corect, glandele salivare secretă mucina care intră în componența mucusului

Dificultate:
avansat
Mixt chimie
7

Următoarele afirmaţii sunt false:

1. dimetilformamida are raportul atomic C:H:N:O = 3:6:1:1

2. nailon 6 este un poliester

3. grupa polieterică din alcoolii polietoxilaţi este o grupă hidrofobă

4. alchilpoliglicoeterii sunt produşi polietoxilaţi

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele afirmaţii sunt false: Răspuns A (1,2,3)

1. dimetilformamida are raportul atomic C:H:N:O = 3:6:1:1 *fals,

(CH3)2 – N – C=O

Formulă moleculară: C2H6NO

Raport atomic: C:H:N:O = 2: : : 1

2. nailon 6 este un poliester *fals, o poliamidă

3. grupa polieterică din alcoolii polietoxilaţi este o grupă  hidrofobă *fals, hidrofilă

4. alchilpoliglicoeterii sunt produşi polietoxilaţi *corect, prin acțiunea oxidului de etenă asupra alcoolilor grași

Dificultate:
avansat
Mixt chimie
8

Următoarele afirmaţii sunt corecte:

1. în nitrobenzen, atomul de azot are numărul de oxidare +3

2. acetilura disodică prezintă structură de amfion

3. în soluţie apoasă cu pH = 1, acidul glutamic există sub formă de cation

4. acrilonitrilul se poate obţine din etenă prin amonoxidare

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele afirmaţii sunt corecte: Răspuns B (1,3)

1. în nitrobenzen, atomul de azot are numărul de oxidare +3 *corect

2. acetilura disodică prezintă structură de amfion  *fals, compusul este format din mai mulți ioni: anionul acetilură și 2 cationi – sodiul

Pentru a fi amfion, trebuie să existe un compus în care cele 2 sarcini să coexiste în aceeași structură

3. în soluţie apoasă cu pH = 1, acidul glutamic există sub formă de cation *corect

4. acrilonitrilul se poate obţine din etenă prin amonoxidare *fals, propenă

 

Dificultate:
avansat
Zaharide
9

Următoarele afirmații sunt incorecte:

1. toţi termenii seriei D a monozaharidelor sunt dextrogiri

2. prin hidrogenarea fructozei rezultă un amestec racemic

3. mezoforma are întotdeauna număr par de atomi de carbon        

4. medicamentul cu structură chirală sintetizat în industria farmaceutică, este de obicei, un amestec racemic

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele afirmații sunt incorecte: Răspuns A (1,2,3)

1. toţi termenii seriei D a monozaharidelor sunt dextrogiri *fals, de exemplu D-fructoza este levogiră

2. prin hidrogenarea fructozei rezultă un amestec racemic *fals, rezultă un amestec echimolecular de 2 diasteroizomeri (sorbitol și manitol)

Pentru a fi racemic, amestecul trebuie să fie între doi enantiomeri

3. mezoforma are întotdeauna număr par de atomi de carbon         *fals, trebuie să aibă număr par de carboni asimetrici dar toată structura poate fi și impară

4. medicamentul cu structură chirală sintetizat în industria farmaceutică, este de obicei, un amestec racemic *corect

Dificultate:
avansat
Alcooli/Fenoli
10

La oxidarea compusului X cu formula moleculară C6H12O cu KMnO4 (în prezenţa H2SO4) se obţin acetona și acidul propandioic în raport molar 1:1.

Următoarele afirmaţii despre compusul X sunt adevărate:

1. X este o aldehidă

2. X este un eter nesaturat

3. X este izomer de funcţiune cu izobutil-vinil-cetona

4. X reacţionează cu reactivul Bayer, rezultând 4-metil-l,3,4-pentantriolul

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

La oxidarea compusului X cu formula moleculară C6H12O cu KMnO4 (în prezenţa H2SO4) se obţin acetona și acidul propandioic în raport molar 1:1.

Următoarele afirmaţii despre compusul X sunt adevărate: Răspuns D (4)

1. X este o aldehidă

2. X este un eter nesaturat

3. X este izomer de funcţiune cu izobutil-vinil-cetona

4. X reacţionează cu reactivul Bayer, rezultând 4-metil-l,3,4-pentantriolul

Calculăm NE pentru compusul nostru:

NE C6H12O = (2 + 6•2 - 12) :2 = 1

Compusul prezintă o singură dublă legătură dar prin oxidare se obțin compuși cu 3 carboni oxidați.

Ce posibilități avem de a poziționa dubla legătură?

- între un carbon și oxigen (formând o aldehidă) dar prin oxidare s-ar forma un singur compus carboxilic

- între doi carboni iar oxigenul este simplu legat în structură (un alcool nesaturat)

navigation