Oferte de iulie
Cel mai mic preț din an la abonamentul
pe 1 lună Vezi oferta
Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2019 UMF Carol Davila - Quiz 4 grile online

Astăzi rezolvăm împreună quiz 4 cu grilele date la admiterea din 2019 la Medicină Generală - UMF Carol Davila.

Nu prea se putea examen de Admitere fără transportul hormonilor prin sistemul port sau tractul hipotalamo-hipofizar, nu e așa😎?

Care este capitolul vostru preferat? Cei mai mulți mi-au spus ca Sistemul Circulator și Glandele deci ...

Dificultate:
mediu
Glande I
1

Următorul hormon hipotalamic este transportat prin sistemul port hipotalamo-hipofizar:

A. Tireostimulina;

B. Hormonul de inhibare a secreţiei de MSH;

C. Hormonul foliculostimulant;

D. Corticotropina;

E. Oxitocina.

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

         Următorul hormon hipotalamic este transportat prin sistemul port hipotalamo-hipofizar: *hormonii prin care se reglează secreția adenohipofizei (lob anterior + intermediar)

A.      tireostimulina *fals, TSH-ul este secretat de adenohipofiză, ar fi trebuit TRH

B.      hormonul de inhibare a secreţiei de MSH *corect

C.      hormonul foliculostimulant *fals, FSH-ul este secretat de adenohipofiză, ar fi trebuit GRH care este secretat de hipotalam

D.      corticotropina *fals, ACTH de adenohipofiză

E.      oxitocina *fals, este transportată prin tractul hipotalamo-hipofizar

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
2

Structurile care conţin celule cu corpi tigroizi sunt următoarele, cu excepţia:

A.      mucoasa olfactivă

B.      nodul sinoatrial

C.      hipotalamusul anterior

D.     substanţa neagră

E.      plexurile din pereţii esofagului.

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Structurile care conţin celule cu corpi tigroizi sunt următoarele, cu excepţia: *corpii tigroizi sunt o varietate de reticul endoplasmatic rugos specifici neuronilor deci oriunde avem neuroni avem ca organite specifice și corpii tigroizi

A.      mucoasa olfactivă *corect, receptorii olfactivi sunt neuroni bipolari modificați

B.      nodul sinoatrial *fals, aici găsim celule de tip pacemaker ce prezintă automatism

C.      hipotalamusul anterior *corect, neuroni secretori de ADH și ocitocină

D.     substanţa neagră *corect, neuroni aparținând căilor extrapiramidale

E.      plexurile din pereţii esofagului *corect, neuroni în rețea ce controlează peristaltismul secundar esofagian

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
3

Frecvenţa cardiacă este influenţată de următorii hormoni:

 1. Glucagon
 2. Tiroxină
 3. Cortizol
 4. Adrenalină

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Frecvenţa cardiacă este influenţată de următorii hormoni:

 1. Glucagon *fals, acesta crește doar forța de contracție a inimii, nu și numărul de descărcări pentru a bate mai repede
 2. Tiroxină * corect, hormonii tiroidieni cresc și frecvența și forța de contracție
 3. Cortizol *fals, acesta nu are efecte directe pe frecvența cardiacă, doar în Cushing pacientul poate suferi de hipertensiune ceea ce afectează vasele, nu automatismul cardiac
 4. Adrenalină *corect, adrenalina crește atât forța cât și  frecvența cardiacă

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
4

Asupra tubului digestiv acţionează următorii hormoni:

 1. epinefrina
 2. glucagonul
 3. gastrina
 4. aldosteronul

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Asupra tubului digestiv acţionează următorii hormoni: Răspuns E+

 1. Epinefrina *corect, adrenalina scade motilitatea tubului digestiv deoarece atunci când suntem stresați nu ne consumăm energia cu digestia
 2. Glucagonul *corect, scade secreția gastrică
 3. Gastrina *corect, crește secreția gastrică
 4. Aldosteronul *corect, inhibă secrețiile tuturor glandelor exocrine inclusiv gastrice, intestinale, colice...

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
mediu
Analizatori I
5

În timpul procesului de acomodare se produc
următoarele:

 1. scăderea tensiunii din cristaloidă
 2. relaxarea fibrelor ligamentului suspensor
 3. contracţia muşchiului ciliar
 4. creşterea razei de curbură a cristalinului

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

În timpul procesului de acomodare se produc
următoarele:

 1. scăderea tensiunii din cristaloidă * corect, cristaloida comprimă ca o mănușă cristalinul, dacă aceasta este relaxată, și cristalinul revine la forma inițială de sferă modificându-și puterea de convergență
 2. relaxarea fibrelor ligamentului suspensor

      * corect, de ligament este suspendată    

       cristaloida care prin relaxare devine și ea laxă

 1. contracţia muşchiului ciliar

* corect, un mușchi circular contractat face ca orificiul în care se găsește cristalinul să fie mai mic iar cristalinul să se bombeze

 1. creşterea razei de curbură a cristalinului

*fals, raza de curbură scade, o sferă are raza mai mică decât un ovoid

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
mediu
Sistemul Digestiv II
6

Sângele venei porte transportă spre ficat:

 1. lecitină
 2. săruri biliare
 3. chilomicroni
 4. galactoză

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Sângele venei porte transportă spre ficat:

       răspuns C (2,4)

 1. lecitină * fals, lecitina este de natură lipidică, trece în limfă nu în sângele portal
 2. săruri biliare * corect, 90-95% din sărurile biliare se absorb activ în intestinul distal și trec în sângele Portei pentru a fi recirculate de ficat
 3. chilomicroni * fals, chilomicronii sunt particule mici de lipide care intră în limfă nu în sânge
 4. galactoză* corect, galactoza se absoarbe ca și glucoza apoi trece în vena portă pentru a ajunge în ficat – unde se transformă în totalitate în glucoză

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Compuși carbonilici
7

Următoarele afirmaţii referitoare la 5 metil-4-hepten-3-onă sunt false:

 1. se poate obţine prin condensarea crotonică a 2 molecule de butanonă
 2. este izomer cu 3,4-dimetil-3-hexen-2-onă
 3. are NE = 2
 4. în reacţia cu LiAlH4 în soluţie eterică formează un alcool saturat

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele afirmaţii referitoare la 5 metil-4-hepten-3-onă sunt false: Răspuns: D

 

 

 1. se poate obţine prin condensarea crotonică a 2 molecule de butanonă * adevărat:

 

 

 

 1. este izomer cu 3,4-dimetil-3-hexen-2-onă * adevărat, are același număr de atomi de C, H, O (aceeași formulă moleculară C8H14O:

 

 

 

 1. are NE = 2 *adevărat, are 2 duble legături, deci N.E=2
 2. în reacţia cu LiAlH4 în soluţie eterică formează un alcool saturat * în prezența LiAlH4 dubla legătură omogenă nu se rupe, doar cea heterogenă C=O și se formează alcool nesaturat:

 

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

 

 

Dificultate:
mediu
Aminoacizi și Proteine
8

Se consideră peptidele:
Gly-Ser-Glu-Ala
Glu-Gly-Ser-Ala

Afirmaţiile corecte referitoare la peptidele A şi B sunt:

 1. nu sunt izomere
 2. ambele sunt tetrapeptide
 3. nu conţin acelaşi număr de grupe peptidice
 4. sunt formate din aminoacizii glicină, alanină, serină şi acid glutamic

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Se consideră peptidele: Răspuns: C (2 și 4)
Gly-Ser-Glu-Ala
Glu-Gly-Ser-Ala

Afirmaţiile corecte referitoare la peptidele A şi B sunt:

 1. nu sunt izomere * fals, au aceiași aminoacizi în compoziție (glicină, serină, acid glutamic, alanină), diferă doar ordinea lor, deci sunt izomeri.
 2. ambele sunt tetrapeptide * adevărat, ambele sunt alcătuite din 4 aminoacizi, deci sunt TETRApeptide
 3. nu conţin acelaşi număr de grupe peptidice * fals, ambele conțin 3 grupări peptidice
 4. sunt formate din aminoacizii glicină, alanină, serină şi acid glutamic * adevărat

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Alcooli/Fenoli
9

Masa carbonului dintr-un mol de monoalcool saturat aciclic este de 3 ori mai mare decât masa oxigenului.
Referitor la alcoolii izomeri
(fără stereoizomeri) care îndeplinesc condiţia anterioară este incorectă afirmaţia:

A.      2 alcooli nu se pot obţine prin adiţia apei la o alchenă

B.      3 alcooli se pot obţine prin reducerea compuşilor carbonilici

C.      un singur alcool prezinta un atom de carbon
asimetric

D.     toţi se pot oxida cu K2Cr2 O7 + H2SO4 sau în prezenţa Cu (toC)

E.      toţi se deshidratează

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Masa carbonului dintr-un mol de monoalcool saturat aciclic este de 3 ori mai mare decât masa oxigenului.
Referitor la alcoolii izomeri
(fără stereoizomeri) care îndeplinesc condiţia anterioară este incorectă afirmaţia:

      Răspuns: D

Formula generală a unui monoalcool saturat este: CnH2nO

Masa carbonului =12n

Masa oxigenului = 16

Conform enunțului: 12n = 3 x 16 => n= 4

Alcoolii izomeri sunt:

A.   2 alcooli nu se pot obţine prin adiţia apei la o alchenă

*corect, cei 2 alcooli sunt:

*Adiția apei la o alchenă se realizează conform regulii lui Markovnikov: gruparea -OH

se adaugă celui mai sărac atom de carbon implicat în dublă, astfel nu putem obține alcooli primari.

 

B.   3 alcooli se pot obţine prin reducerea compuşilor carbonilici

 

C.   un singur alcool prezinta un atom de carbon asimetric

D.   toţi se pot oxida cu K2Cr2O7 + H2SO4 sau în prezenţa Cu (toC)

*Fals. Alcooli terțiari sunt rezistenți la acțiunea agenților oxidanți, deci nu se pot oxida:

Ex: 

E.   toţi se deshidratează *corect

 

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

 

Dificultate:
mediu
Compuși carbonilici
10

Sunt corecte afirmaţiile, cu excepţia:

A.      în aldehide grupa carbonil este legată de 2 radicali hidrocarbonaţi diferiţi

B.      aldehidele şi cetonele, ambele saturate aciclice, au aceeaşi formulă moleculară CnH2nO

C.      formulei moleculare C5H10O îi corespund 4 aldehide şi 3 cetone (fără stereoizomeri)

D.     alcoolul alilic şi propanalul sunt compuşi organici izomeri

E.      în cetone grupa carbonil este legată de 2 radicali hidrocarbonaţi identici sau diferiţi

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

      Sunt corecte afirmaţiile, cu excepţia: Răspuns: A

A.     în aldehide grupa carbonil este legată de 2 radicali hidrocarbonaţi diferiţi

         * fals, în aldehide, gruparea carbonil este legată de un singur radical (R-CH=O)

B.     aldehidele şi cetonele, ambele saturate aciclice, au aceeaşi formulă moleculară CnH2nO *corect

C.     formulei moleculare C5H10O îi corespund 4 aldehide şi 3 cetone (fără stereoizomeri)

 

 

 

 

 

 

 

 

D.     alcoolul alilic şi propanalul sunt compuşi organici izomeri

         *corect, CH2=CH-CH2-OH (alcool alilic), CH3-CH2-CH=O (propanal).

         Au același număr de atomi de C, H, O => sunt izomeri(de funțiune)

E.     în cetone grupa carbonil este legată de 2 radicali hidrocarbonaţi identici sau diferiţi

         * corect:

         - radicali identici: R-CO-R(exemplu: acetona CH3-CO – CH3 );

      - radicali diferiți: R-CO-R`(exemplu butanona CH3 – CO – CH2 – CH3 )

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

 

Articole similare

navigation
Cu ce te
putem ajuta?