Folosește rezultatele simulării în favoarea ta!

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2020 UMF Carol Davila - Quiz 4 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2020 UMF Carol Davila

Dificultate:
avansat
Sistemul Digestiv II
1

Despre bilirubină este adevărată afirmaţia:

A. intră in constituţia chilomicronilor

B. emulsionează lipidele

C. este metabolit al hemoglobinei

D. stimulează motilitatea intestinală

E. formează săruri biliare cu anumiţi aminoacizi şi cu Na+

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre bilirubină este adevărată afirmaţia: Răspuns C

A. intră in constituţia chilomicronilor * fals, chilomicronii conțin lipide și proteină

B. emulsionează lipidele * fals, sărurile biliare emulsionează, nu pigmenții

C. este metabolit al hemoglobinei * corect, prin degradarea hemoglobinei se obțin pigmenții biliari

D. stimulează motilitatea intestinală * fals, sărurile biliare stimulează motilitatea

E. formează săruri biliare cu anumiţi aminoacizi şi cu Na + * fals, acizii biliari formează...

Dificultate:
avansat
Circulator I
2

Un monocit care pleacă dintr-un ganglion limfatic axilar drept ajunge la ficat trecând prin:

A. sistemul azygos

B. vena cavă inferioară

C. vena portă

D. cisterna chili

E. trunchiul celiac

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Un monocit care pleacă dintr-un ganglion limfatic axilar drept ajunge la ficat trecând prin: Răspuns E

A. sistemul azygos

B. vena cavă inferioară

C. vena portă

D. cisterna chili

E. trunchiul celiac

 

Monocitul produs de ganglionul axilar drept este preluat de limfa ce drenează în vena limfatică dreaptă. Aceasta se deschide în vena brahiocefalică dreaptă -> vena cavă superioară -> atriul drept -> ventricul drept -> artera pulmonară -> capilare pulmonare -> vene pulmonare -> atriul stâng -> ventricul stâng -> aortă (ascendentă / crosă/ descendentă toracică / abdominală) -> trunchi celiac -> arteră hepatică

Dificultate:
mediu
Sistemul Nervos II
3

Durerea produsă la nivelul halucelui stâng se transmite pe o cale caracterizată prin:

1. protoneuronul este situat în cornul posterior medular stâng

2. axonul protoneuronulul formează lemniscul medial

3. se proiectează în lobul parietal stâng

4. are ca receptori terminaţii nervoase libere

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Durerea produsă la nivelul halucelui stâng se transmite pe o cale caracterizată prin: Răspuns D (4)

*Receptori dureroși (algoreceptori) – terminații nervoase libere

Protoneuron – ganglion spinal stâng

Deutoneuron – corn posterior medular stâng

Încrucișare măduvă și ascensionare prin fascicul spino-talamic lateral drept

Tritoneuron – talamus drept

Proiectează pe emisfera dreaptă, lob parietal, gir postcentral, aria somestezică I

1. protoneuronul este situat în cornul posterior medular stâng

2. axonul protoneuronulul formează lemniscul medial

3. se proiectează în lobul parietal stâng

4. are ca receptori terminaţii nervoase libere

Dificultate:
mediu
Mixt anatomie
4

Următoarele structuri se găsesc atât în cavitatea abdominală cât şi în cavitatea toracică:

1. nervul vag

2. canalul toracic

3. vena cavă inferioara

4. esofagul

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele structuri se găsesc atât în cavitatea abdominală cât şi în cavitatea toracică: Răspuns E (1,2,3,4)

1. nervul vag * corect, coboară dinspre trunchiul cerebral prin torace până în abdomen

2. canalul toracic * corect, urcă dinspre cav abdominală (cisterna chily la nivelul vertebrei L2) și traversează toracele pentru a se vărsa la unghiul venos al subclaviei stângi cu jugulara internă stângă

3. vena cavă inferioara * corect, se formează în abdomen prin unirea venelor iliace comune și urcă, străbătând diafragmul, până în torace unde se varsă în atriul drept

4. esofagul * corect, coboară de la nivelul estremității cefalice (continuând faringele), traversează torace, diafragm și se deschide în stomac prin orificiul cardia.

Dificultate:
mediu
Glande I
5

Următorii hormoni ai hipofizei sunt controlaţi de regiunea mediană a hipotalamusului prin sistemul port hipotalamo-hipofizar:

vasopresina

vasotocina

ocitocina

hormonul luteinizant

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următorii hormoni ai hipofizei sunt controlaţi de regiunea mediană a hipotalamusului prin sistemul port hipotalamo-hipofizar: Răspuns D (4)

* regiunea mediană a hipotalamusului secretă releaseri și inhibitori pentru adenohipofiză (GRH, TRH, Inhibitor de MSH)

1. vasopresina * fals, este secretată de hipotalamusul anterior și transportată prin tractul hipotalamo-hipofizar

2. vasotocina * fals este secretetă de epifiză

3. ocitocina * fals, idem 1

4. hormonul luteinizant * corect, LH și FSH sunt controlați de GRH

Dificultate:
mediu
Circulator I
6

Mediul intern al organismului conţine lichide din:

1. canalul ependimar

2. rampa timpanică

3. ventriculul stâng

4. canalul toracic

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Mediul intern al organismului conţine lichide din: Răspuns E (1,2,3,4)

1. canalul ependimar * corect, LCR

2. rampa timpanică * corect, perilimfă

3. ventriculul stâng * corect, sânge

4. canalul toracic * corect, limfă

Dificultate:
avansat
Alchene
7

Câte octadiene cu duble legături disjuncte, având catena de bază de 5 atomi de carbon și care conţin 2 atomi de carbon cuaternari există:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Câte octadiene cu duble legături disjuncte, având catena de bază de 5 atomi de carbon și care conţin 2 atomi de carbon cuaternari există: Răspuns C

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

Clasificarea tipurilor de legături duble în alchene, cu exemple:

Cumulate: CH2=C=CH2-... (două duble la același atom de carbon)

Conjugate: CH2=CH-CH=CH2 (două duble la atomi de carbon vecini)

Izolate (disjuncte): CH2=CH-CH2-CH=CH2 (două duble la atomi de carboni la distanță)

 

Putem obține următoarele octadiene:

Dificultate:
mediu
Alcani
8

La monobromurarea fotochimică a 2,4-dimetil- pentanului se obţine un amestec de derivaţi bromuraţi izomeri de poziţie: 1-bromo-2,4-dimetilpentan (X), 2-bromo-2,4-dimetilpentan (Y), 3-bromo-2,4- dimetilpentan (Z). Următoarea serie redă corect proporţiile în care se obţin izomerii respectivi:

A. X > Y > Z

B. X > Z > Y

C. Z > X > Y

D. Y > Z >X

E. Z > Y > X

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

La monobromurarea fotochimică a 2,4-dimetil- pentanului se obţine un amestec de derivaţi bromuraţi izomeri de poziţie: 1-bromo-2,4-dimetilpentan (X), 2-bromo-2,4-dimetilpentan (Y), 3-bromo-2,4- dimetilpentan (Z). Următoarea serie redă corect proporţiile în care se obţin izomerii respectivi: Răspuns D

A. X > Y > Z

B. X > Z > Y

C. Z > X > Y

D. Y > Z >X

E. Z > Y > X

 

În reacția de substituție a alcanilor, se obține cel mai ușor produsul substituit la carbon terțiar, apoi secundar și cel mai puțin se obține la carbonul primar:

terțiar > secundar > primar

Y > Z >X

Dificultate:
avansat
Compuși carbonilici
9

Următoarele reacţii pot fi folosite ca reacţii de identificare:

1. crezolul + FeCl3

2. ribitol + 2,4 dinitrofenilhidrazină

3. acetilenă + clorură de diamino-cupru (I)

4. 3-buten-2-onă + Cu(OH)2

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele reacţii pot fi folosite ca reacţii de identificare: Răspuns B (1,3)

1. crezolul + FeCl3 * corect, rezultă o colorație albastră

2. ribitol + 2,4 dinitrofenilhidrazină * fals, reacții cu DNPH-ul dau compușii carbonilici

3. acetilenă + clorură de diamino-cupru (I) * corect, rezultă un precipitat brun roșcat de acetilură dicuproasă

4. 3-buten-2-onă + Cu(OH)2 * fals, cetonele nu se oxidează cu reactiv Fehling sau cu altceva

Dificultate:
avansat
Mixt chimie
10

Se dă următoarea schemă:

Următoarele afirmaţii sunt adevărate:

1. compusul Y este un gaz

2. compusul X poate reacţiona cu NaOH

3. compusul X se poate cupla cu săruri de arendiazoniu

4. compusul Y se formează şi în procesul industrial de obţinere a carbidului

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Se dă următoarea schemă: Răspuns E (1,2,3,4)

 

Următoarele afirmaţii sunt adevărate:

1. compusul Y este un gaz *corect, CO2

2. compusul X poate reacţiona cu NaOH *corect, fenol + NaOH  fenoxid de sodiu

3. compusul X se poate cupla cu săruri de arendiazoniu

4. compusul Y se formează şi în procesul industrial de obţinere a carbidului

*corect, piatra de var (CaCO3) se lasă până se descompune prin degajarea dioxidului de carbon:

CaCO3 -> CaO + CO2

Piatră de var var nestins

 

Varul nestins se amestecă cu cocs (cărbune) la temperaturi foarte mari și se obține carbidul:

CaO + 3C → CaC2  + CO

Var nestins carbid

navigation