Oferte de iunie
Prelungim valabilitatea abonamentelor până la admiterea 2024 și 2025 Vezi oferta
Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2021 UMF Carol Davila - Quiz 9 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2021 UMF Carol Davila - Quiz 9 grile online

Dificultate:
avansat
Circulator I
1

Alegeţi afirmaţia corectă dintre următoarele enunţuri:

A. presiunea parţială a O2 din venula pulmonară este de 40 mm Hg

B. presiunea parţială a CO2 din vena splenică este de 40 mm Hg

C. presiunea parţială a O2 din arterele bronşice este de 40 mm Hg

D. presiunea parţială a CO2 din artera iliacă internă este de 46 mm Hg

E. presiunea parţială a CO2 din vena brahiocefalică stângă este de 46 mm Hg

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

 

 

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Alegeţi afirmaţia corectă dintre următoarele enunţuri:

A. presiunea parţială a O2 din venula pulmonară este de 40 mm Hg * fals, venele pulmonare aduc sânge oxigenat spre inimă, presiunea parțială este de 100 mmHg

B. presiunea parţială a CO2 din vena splenică este de 40 mm Hg * fals, sângele venos neoxigenat conține o presiune mai mare a dioxidului de carbin 46 mmHg

C. presiunea parţială a O2 din arterele bronşice este de 40 mm Hg * fals, arterele bronșice conțin sânge arterial, oxigenat deci presiunea oxigenului este 100 mmHg

D. presiunea parţială a CO2 din artera iliacă internă este de 46 mm Hg * fals, presiune mai mică a dioxidului de carbon, doar 40 mmHg fiind sânge oxigenat

E. presiunea parţială a CO2 din vena brahiocefalică stângă este de 46 mm Hg * corect, sânge de tip venos, neoxigenat dar cu presiune mare a dioxidului de carbon

 

Pentru mai multe explicații, puteți vizualiza un short video pe canalul nostru de youtube: https://youtu.be/Cz_d4Trkj1E

Dificultate:
avansat
Circulator I
2

Agranulocitele produse în ganglionii inghinali drepţi ajung în arteriolele eferente ale rinichiului drept trecând prin:

A. vena limfatică dreaptă

B. vena cavă inferioară

C. ventriculul drept

D. artera iliacă internă dreaptă

E. vena renală dreaptă

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Agranulocitele produse în ganglionii inghinali drepţi ajung în arteriolele eferente ale rinichiului drept trecând prin: * agranulocitele sunt limfocitele și monocitele produse de ganglionii limfatici R:C

A. vena limfatică dreaptă

B. vena cavă inferioară

C. ventriculul drept

D. artera iliacă internă dreaptă

E. vena renală dreaptă

 

Limfa de la ganglionii inghinali drepți drenează în:

 • Cisterna chily
 • Canal toracic

Limfa se varsă în sistemul venos:

 • Vena brahiocefalică stângă
 • Vena cavă superioară

În inimă sângele este circulat spre plămâni și înapoi pentru a fi oxigenat

 • Atriul drept
 • Ventriculul drept
 • Artera pulmonară
 • Capilare pulmonare
 • Vene pulmonare
 • Atriul stâng
 • Ventriculul stâng

Pentru a ajunge la organe (rinichiul drept) inima pompează sânge în aortă și sistemul arterial:

 • Aortă ascendentă / crosă / descendentă toracică apoi abdominală
 • Artera renală dreaptă

Un exercițiu asemănător aveți pe canalul nostru de youtube: https://youtu.be/IP8ROnBZFjU

 

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
3

Ca urmare a acţiunii catecolaminelor se pot produce următoarele efecte:

1. degradarea trigliceridelor

2. un nivel al glicemiei de 125 mg/dl

3. stimularea catabolismului acizilor graşi

4. midriază

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Ca urmare a acţiunii catecolaminelor (adrenalină și noradrenalină) se pot produce următoarele efecte:

1. degradarea trigliceridelor * corect, lipoliză pentru energie (de aceea slăbim când facem sport sau suntem stresați)

2. un nivel al glicemiei de 125 mg/dl * corect, glicogenoliză cu creșterea cantității de glucoză circulantă, tot pentru a se obține energie

3. stimularea catabolismului acizilor graşi * corect, lipoliză

4. midriază * corect, mărirea pupilei pentru a vedea mai departe, mai mult într-un moment de stres / panică.

Dificultate:
mediu
Sistemul Digestiv II
4

Despre secreţia salivară este corect să afirmăm:

1. conţine Na+

2. conţine enzime sub formă inactivă

3. favorizează senzaţia gustativă

4. hidrolizează maltoza

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Despre secreţia salivară este corect să afirmăm:

1. conţine Na* corect:

 

2. conţine enzime sub formă inactivă  * fals, amilaza este activă

3. favorizează senzaţia gustativă * corect, solubilizează substanțele sapide (cu gust) excitând papilele gustative

4. hidrolizează maltoza * fals, hidrolizează amidonul preparat până la stadiul de maltoză.

Pentru hidroliza maltozei avem nevoie de maltază (enzimă atașată de epiteliul intestinului subțire)

Dificultate:
avansat
Sistemul Nervos II
5

Următoarele structuri nervoase conţin deutoneuroni:

1. ganglionul geniculat

2. nucleul cuneat

3. ganglionul trigeminal

4. nucleul solitar

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

 

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele structuri nervoase conţin deutoneuroni:

1. ganglionul geniculat * fals, conține protoneuroni senzitivi ai nervului VII

2. nucleul cuneat * corect, nucleii gracilis și cuneat din bulb conțin deutoneuronii sensibilităților epicritice și kinestezice

3. ganglionul trigeminal * fals, conține protoneuroni senzitivi ai nervului V

4. nucleul solitar * corect, în bulb sunt deutoneroni pentru sensibilitatea gustativă condusă de componentele senzitive ale nervilor VII, IX și X

 

 

Dificultate:
mediu
Sistemul Excretor
6

Forţele care favorizează filtrarea glomerulară în condiţii normale sunt:

1. presiunea din capilarele peritubulare

2. presiunea coloid osmotică a proteinelor din capilarele glomerulare

3. presiunea din capsula Bowman

4. presiunea din capilarele glomerulare

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Forţele care favorizează filtrarea glomerulară în condiţii normale sunt:

1. presiunea din capilarele peritubulare * fals, acestea sunt în afara corpuscului,

2. presiunea coloid osmotică a proteinelor din capilarele glomerulare

3. presiunea din capsula Bowman

4. presiunea din capilarele glomerulare

Dificultate:
mediu
Grăsimi
7

Sunt adevărate afirmaţiile, cu excepţia:

1. Molecula trioleinei este mai puţin compactă decât a tristearinei

2. Orice grăsime conţine 8 atomi de carbon primari

3. Grăsimile sunt solubile în toluen

4. Lipaza pancreatică hidrolizează grăsimea, cu formare de glicerol şi acizi graşi

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Sunt adevărate afirmaţiile, cu excepţia:

1.         Molecula trioleinei este mai puţin compactă decât a tristearinei * corect:

În stare naturală, în trigliceride, catenele de acid gras se înfăşoară şi se întrepătrund unele în altele, precum şi cu catenele moleculelor vecine, conducând la structuri compacte. Această structură explică de ce grăsimile saturate sunt solide la temperatură ambiantă în timp ce grăsimile nesaturate au forme fluide (uleiuri).

2.         Orice grăsime conţine 8 atomi de carbon primari * corect, observați că oricât ar fi de lungi catenele, nu se modifică nimic în numărul de carboni primari ci secundari:

3. Grăsimile sunt solubile în toluen * corect, grăsimile sunt solubile în solvenți organici nepolari cum ar fi toluenul

4. Lipaza pancreatică hidrolizează grăsimea, cu formare de glicerol şi acizi graşi * fals, lipaza pancreatică atacă doar legăturile externe, pozițiile 1 și 3 de aceea se vor obține doar acei doi acizi grași și un 2-monoglicerid

Dificultate:
avansat
Mixt chimie
8

Afirmaţiile incorecte sunt:

1. compusul 2,3-dicloropentanul prezintă mezoformă

2. compusul 2-butenal prezintă 2 izomeri geometrici

3. prin condensarea aldolică a 2 moli de butanonă se pot obţine două hidroxialdehide

4.compusul C6H5-CH=CH-NO2 este produs de condensare crotonică

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Afirmaţiile incorecte sunt:

1. compusul 2,3-dicloropentanul prezintă mezoformă * fals, observați că nu e o substanță simetrică

Un compus care prezintă mezoformă ar putea fi: 2,4-dicloro-pentan

2. compusul 2-butenal prezintă 2 izomeri geometrici * corect:

3. prin condensarea aldolică a 2 moli de butanonă se pot obţine două hidroxialdehide * fals, se obțin hidroxicetone, nu avem funcție aldehidică

4. compusul C6H5-CH=CH-NO2 este produs de condensare crotonică * corect:

Dificultate:
avansat
Mixt chimie
9

Afirmaţiile adevărate despre agenţii activi de suprafaţă sunt:

1. se mai numesc surfactanţi

2. acidul p-dodecilbenzensulfonic este un detergent anionic

3. moleculele detergenţilor conţin o grupă hidrofilă-cap şi o parte hidrofobă-coadă

4. CH3 - (CH2)15-COONa este un săpun solid

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Afirmaţiile adevărate despre agenţii activi de suprafaţă sunt:

* agenții activi de suprafață sunt săpunurile și detergenții

1. se mai numesc surfactanţi * corect: surface activi, scad tensiunea superficială de la suprafața lichidelor

2. acidul p-dodecilbenzensulfonic este un detergent anionic * fals, detergenții sunt săruri, în cazul acestuia, corect era sa fie p-dodecilbenzensulfonat de sodiu:

CH3 – (CH2)10 – CH2- C6H5 – SO3Na

 

3. moleculele detergenţilor conţin o grupă hidrofilă-cap şi o parte hidrofobă-coadă * corect: partea hidrofobă este o hidrocarbură (nu iubește apa) iar partea hidrofilă este grupa carboxilat (iubește apa)

4. CH3 - (CH2)15-COONa este un săpun solid * fals, săpunurile sunt săruri ale acizilor grași cu număr par de atomi de carbon. În cazul nostru, avem 17 carboni.

Dificultate:
avansat
Mixt chimie
10

Afirmaţiile adevărate sunt:

1. compuşii cu dublă legătură, de tipul CH2=CH-Y sunt numiţi monomeri vinilici

2. elastomerii pot fi deformaţi numai temporar

3. acetatul de vinil este un ester cu nesaturarea 2

4. -(-CH2-CH2-C6H5-)n este formula polistirenului

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Afirmaţiile adevărate sunt:

1. compuşii cu dublă legătură, de tipul CH2=CH-Y sunt numiţi monomeri vinilici * corect, de la radicalul vinil: CH2=CH-

2. elastomerii pot fi deformaţi numai temporar  * corect, prezintă elasticitate și de aceea revin la forma inițială

3. acetatul de vinil este un ester cu nesaturarea 2 * corect, de la cele 2 duble legături: în gruparea esterică și în radicalul vinil CH3-COO-CH=CH2

4. -(-CH2-CH2-C6H5-)n- este formula polistirenului * fals, atenție întotdeauna la cum sunt plasate legăturile dintre monomeri, neapărat la carbonii implicați în dubla legătură care s-a rupt în polimerizare.


Pentru o pregătire temeinică recomandăm următorii pași:

Pasul 1 – Parcurgem Lecții + Grile explicate + Grile Rapide  de teorie cu temele specifice nivel începător-mediu pentru fixarea materiei

Pasul 2 – Trecem a doua oară prin materie recitind lecțiile, rezolvăm din nou mai ales grilele greșite la pasul 1 și rezolvăm Grile specifice centrului universitar la care dai admiterea. 
Pasul 3 – Învățăm să ne încadrăm în timp rezolvând SIMULĂRI ca în examen - specific facultăților


Noi suntem aici să te sprijinim și să te ajutăm cu noțiunile de teorie neînțelese sau cu grilele care vă ridică piedici!

Pentru Grile, Grile specifice și Simulări, după accesarea explicației există buton "întreabă'' pe care îl puteți ultiliza pentru a adresa întrebări suplimentare aferentei grilei.

Whatsapp: 0743769752

Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro

Instagram: https://www.instagram.com/meditatiimedicina/

Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:

Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1

 

navigation
Cu ce te
putem ajuta?