Oferte de iunie
Prelungim valabilitatea abonamentelor până la admiterea 2024 și 2025 Vezi oferta
Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2021 UMF Carol Davila - Quiz 6 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2021 UMF Carol Davila - Quiz 6 grile online

Dificultate:
avansat
Sistemul Excretor
1

Următoarea afirmaţie despre compoziţia urinii primare este corectă:

A. poate conţine Na+ în concentraţie de 4 mmol/L

B. poate conţine Ca+ în concentraţie de 9 mg/dL

C. poate conţine K+ în concentraţie de 140 mmol/L

D. nu poate conţine glucoză

E. poate conţine hematii

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Următoarea afirmaţie despre compoziţia urinii primare este corectă:

* urina primară este de fapt plasmă deproteinizată așa că avem aproximativ aceleași valori:

 

A. poate conţine Na+ în concentraţie de 4 mmol/L

B. poate conţine Ca+ în concentraţie de 9 mg/dL

C. poate conţine K+ în concentraţie de 140 mmol/L

D. nu poate conţine glucoză * fals, poate conține dar se reabsoarbe în totalitate în mod fiziologic

E. poate conţine hematii * fals, urina finală poate conține hematii și leucocite sub 5000 /mL

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
2

Despre hipotalamus este corectă afirmaţia:

A. aparţine mezencefalului

B. este situat posterior de cerebel

C. conţine corpii unor neuroni secretori

D. este situat posterior de talamus

E. formează cu epifiza o unitate funcţională

 

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre hipotalamus este corectă afirmaţia:

A. aparţine mezencefalului * fals, aparține diencefalului

B. este situat posterior de cerebel * fals, este situat superior și anterior de trunchiul cerebral

C. conţine corpii unor neuroni secretori * corect, hipotalamusul anterior secretă neurohormoni pentru hipofiza posterioară (ADH și ocitocină) iar hipotalamusul mijlociu secretă neurohormoni prin care controlează hipofiza anterioară

D. este situat posterior de talamus * fals, inferior, de aici prefixul ”hipo”

E. formează cu epifiza o unitate funcţională * fals, cu hipofiza formează o unitate sub formă de halteră unite prin tija pituitară

 

Dificultate:
avansat
Glande II
3

Hormonul secretat de celulele beta pancreatice determină la nivel hepatic următoarele acţiuni: 

1. lipogeneza

2. reducerea sintezei de glicerol  

3. scăderea transformării aminoacizilor în glucoză

4. reducerea formării de glicogen 

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Hormonul secretat de celulele beta pancreatice determină la nivel hepatic următoarele acţiuni: *insulina R:B

1. lipogeneza

2. reducerea sintezei de glicerol  *fals, crește sinteza de glicerol pentru a lega acizii grași dar în țesutul adipos unde formează trigliceride

3. scăderea transformării aminoacizilor în glucoză

4. reducerea formării de glicogen *fals, crește glicogenogeneza pentru a depune glucoza sub formă de rezerve

Dificultate:
avansat
Circulator II
4

Pentru un volum bătaie de 70 mL, următoarele enunţuri sunt adevărate:

1. debitul cardiac poate fi de 2,8 L/min, dacă inima bate în ritm nodal

2. debitul cardiac poate creşte în tahicardie

3. debitul cardiac scade sub 2 L/min, dacă inima bate în ritm idio-ventricular

4. frecvenţa cardiacă de 100 bătăi/min, determină creşterea presiunii arteriale

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Pentru un volum bătaie de 70 mL, următoarele enunţuri sunt adevărate:

Răspune E + (toate afirmațiile adevărate)

1.         debitul cardiac poate fi de 2,8 L/min, dacă inima bate în ritm nodal* corect:

D debit = F frecvență x V volum la o bătaie

Pentru ritmul nodal (40 bătăi / minut) avem următorul debit:

D = 40 x 70 mL = 2.800 mL / min = 2,8 L / min

 

2.         debitul cardiac poate creşte în tahicardie* corect, creșterea frecvenței peste 100 bătăi / minut poate duce la creșterea debitului

3.         debitul cardiac scade sub 2 L/min, dacă inima bate în ritm idio-ventricular

Pentru ritmul idio-ventricular (25 bătăi / minut) avem următorul debit:

D = 25 x 70 mL = 1.750 mL / min = 1,75 L / min (mai puțin de 2 L)

 

4.         frecvenţa cardiacă de 100 bătăi/min, determină creşterea presiunii arteriale

presiune= D debit x R rezistență

Așa cum debitul poate crește o dată cu creșterea frecvenței, acesta la rândul lui poate influența presiunea direct proporțional dacă nu se schimbă nimic în valoarea rezistenței.

 

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
5

Despre cavitatea toracică sunt corecte afirmaţiile:

1. conţine cel mai mare colector limfatic

2. conţine timusul

3. conţine unele fibre preganglionare parasimpatice ale nervului vag

4. se alungeşte prin contracţia diafragmei

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Despre cavitatea toracică sunt corecte afirmaţiile: R:E+

1. conţine cel mai mare colector limfatic * corect, canalul toracic

2. conţine timusul * corect, în mediastinul superior, între cei doi plămâni

3. conţine unele fibre preganglionare parasimpatice ale nervului vag * corect, se vor distribui organelor toracice (de exemplu, inimă, plămâni, esofag)

4. se alungeşte prin contracţia diafragmei * corect, diafragma se contractă și aplatizează de aceea crește diametrul longitudinal (supero-inferior)

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
6

Următorii compuşi sunt sintetizaţi din colesterol:

1. hidrocortizonul

2. testosteronul

3. sărurile biliare

4. biliverdina

 

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următorii compuşi sunt sintetizaţi din colesterol: R:A

1.hidrocortizonul * corect, ca toți hormonii corticosuprarenalei

2. testosteronul * corect, este hormon sterolic (colesterolic)

3. sărurile biliare * corect, sărurile biliare sunt provenite din acizii biliari (sintetizați în ficat din colesterol), aminoacizi și sodiu

4. biliverdina * fals, pigmenții biliari sunt proveniți din degradarea hemoglobinei în splină atunci când sunt distruse hematiile îmbătrânite

 

 

Dificultate:
avansat
Probleme 2
7

Un amestec echimolecular de 215g de compuşi dicarbonilici cu formula C4H6O2 reacţionează cu reactivul Tollens. Masa de argint care se depune este:

A. 432 g

B. 648 g

C. 864 g

D. 1296 g

E. 2592 g

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Un amestec echimolecular de 215g de compuşi dicarbonilici cu formula C4H6O2 reacţionează cu reactivul Tollens. Masa de argint care se depune este:

A. 432 g

B. 648 g

C. 864 g

D. 1296 g

E. 2592 g

 

Pentru a reduce reactivul Tollens trebuie să prezinte cel puțin o grupare aldehidică (cetonele nu se oxidează cu Tollens).

  • 2 dialdehide:

2 compuși cu o grupare aldehidică (ce se oxidează cu Tollens) și o grupare cetonică

Dar nu uităm că amestecul este de compuși dicarbonilici și mai avem o dicetonă care nu va reacționa cu Tollens: butandiona CH3 – CO – CO – CH3

 

Amestecul fiind echimolecular, putem afla câți moli din fiecare avem în amestec:

M C4H6O2 = 4x12 + 6x1 + 2x16 = 86g/mol

m amestec = 215 g

nr moli amestec = m : M = 215 : 86

nr moli amestec = 2,5 moli

 

Dar amestecul este echimolecular pentru cei 4 compuși:

2,5 moli amestec : 5 = 0,5 moli fiecare izomer

 

Echilibrăm reacțiile de oxidare pentru a afla Ag precipitat obținut:

 

Pentru cele 2 dialdehide reacția decurge asemănător de aceea vom calcula o singură dată:

 

1 mol                                                                                                                                       4 moli

O=CH–CH2–CH2–CH=O + 4[Ag(NH3)2]OH-->HOOC–CH2–CH2–COOH + 4 Ag + 2 H2O + 8 NH3 

0,5 moli                                                                                                                                   x                                                                                                                          

x= 4 x 0,5 : 1 = 2 moli Ag din prima reacție cu butandial

În mod asemănător se obțin 2 moli Ag din a doua reacție cu izobutandial

 

 

Pentru cele 2 monoaldehide cu grupă cetonică reacția decurge asemănător de aceea vom calcula o singură dată:

 

1 mol                                                                                                                         2 moli

 CH3–CO–CH2–CH=O + 2[Ag(NH3)2]OH-->CH3–CO–CH2–COOH + 2Ag +  H2O+  4 NH3

0,5 moli                                                                                                                        y                                                                                                                     

y= 2 x 0,5 : 1 = 1 mol Ag din prima reacție cu 3-ceto- butanalul

În mod asemănător se obține 1mol Ag din a doua reacție cu 2 -ceto- butanalul

 

Total moli Ag din cele 4 reacții = 2 x 2 + 2 x 1 = 6 moli

 

Transformăm în masă știind că A Ag = 108g/mol

à masă Ag = 6 moli x 108 g /mol = 648 g Ag precipitat de cei 4 izomeri din 5 cu grupări aldehidice

 

Dificultate:
mediu
Alcooli/Fenoli
8

Afirmaţiile adevărate despre etilenglicol sunt:

1. se obţine din etandial în prezenţă de Na+C2H5-OH

2. un mol de etilenglicol reacţionează cu 2 moli de Mg

3. se obţine prin hidroliză, din oxidul de etenă

4. se obţine din etanol cu reactiv Bayer

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Afirmaţiile adevărate despre etilenglicol sunt:

1. se obţine din etandial în prezenţă de Na+C2H5-OH * corect, sodiu si alcool este mediu de reducere pentru aldehide:

O = CH-CH=O + 4 [H] --> HO – CH2 - CH2 – OH

2. un mol de etilenglicol reacţionează cu 2 moli de Mg * fals, un singur mol deoarece magneziu are valența 2

(-O – CH2 - CH2 – O-)Mg2+

3. se obţine prin hidroliză, din oxidul de etenă * corect:

4.         se obţine din etanol cu reactiv Bayer * fals, reactivul Bayer oxidează blând alchenele și formează alcooli, dar nu reacționează mai departe cu alcoolii

 

Dificultate:
mediu
Mixt chimie
9

Sunt corecte afirmaţiile:

1. în prezenţă de peroxizi organici, R-O-O-R, la întuneric şi la cald, HCl se adiţionează la 1-pentenă, formând 1-cloropentan

2. propina reacţionează cu HBr în raport molar 1:2, formând 2,2-dicloro-propanul

3. prin adiţia apei la alchine se formează întotdeauna cetone

4. la achene, HBr se adiţionează mai uşor decât HCl

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Sunt corecte afirmaţiile:

1. în prezenţă de peroxizi organici, R-O-O-R, la întuneric şi la cald, HCl se adiţionează la 1-pentenă, formând 1-cloropentan * fals, antiMarkovnikov cu peroxizi reacționează doar HBr

2. propina reacţionează cu HBr în raport molar 1:2, formând 2,2-dicloro-propanul * fals, dibromo...

3. prin adiţia apei la alchine se formează întotdeauna cetone * fals, există și o aldehidă obținută, din acetilenă

4. la achene, HBr se adiţionează mai uşor decât HCl *corect, reactivitatea hidracizilor scade în serie: HI > HBr > HCl > HCl

Dificultate:
avansat
Mixt chimie
10

Se obţine amoniac în următoarele reacţii:

1. hidroliza acetamidei

2. amonoxidarea propenei

3.oxidarea propanalului cu reactiv Tollens

4.etoxilarea anilinei

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Se obţine amoniac în următoarele reacţii:

1. hidroliza acetamidei *corect:

2. amonoxidarea propenei *fals, se obține acrilonitril:

3. oxidarea propanalului cu reactiv Tollens *corect:

CH3 - CH-CH=O + 2 [Ag(NH3)2]OH --> CH3 – CH – COOH + 2 Ag + 4 NH3 +  H2O

4. etoxilarea anilinei *fals, se obține N-(β-hidroxietil)-anilină


Pentru o pregătire temeinică recomandăm următorii pași:

Pasul 1 – Parcurgem Lecții + Grile explicate + Grile Rapide  de teorie cu temele specifice nivel începător-mediu pentru fixarea materiei

Pasul 2 – Trecem a doua oară prin materie recitind lecțiile, rezolvăm din nou mai ales grilele greșite la pasul 1 și rezolvăm Grile specifice centrului universitar la care dai admiterea. 
Pasul 3 – Învățăm să ne încadrăm în timp rezolvând SIMULĂRI ca în examen - specific facultăților


Noi suntem aici să te sprijinim și să te ajutăm cu noțiunile de teorie neînțelese sau cu grilele care vă ridică piedici!

Pentru Grile, Grile specifice și Simulări, după accesarea explicației există buton "întreabă'' pe care îl puteți ultiliza pentru a adresa întrebări suplimentare aferentei grilei.

Whatsapp: 0743769752

Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro

Instagram: https://www.instagram.com/meditatiimedicina/

Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:

Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1

navigation
Cu ce te
putem ajuta?