Oferte de iunie
Prelungim valabilitatea abonamentelor până la admiterea 2024 și 2025 Vezi oferta
Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2020 UMF Carol Davila - Quiz 3 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2020 UMF Carol Davila

Dificultate:
avansat
Circulator I
1

Despre hemostaza fiziologică este corectă afirmaţia:

A. în timpul hemostazei primare are loc formarea tromboplastinei

B. este influenţată de o vitamina produsă şi de microflora intestinală

C. coagularea se realizează în 10 secunde

D. este influenţată de tiamină

E. nu necesită ioni de calciu

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre hemostaza fiziologică este corectă afirmaţia: Răspuns B

A. în timpul hemostazei primare are loc formarea tromboplastinei

B. este influenţată de o vitamina produsă şi de microflora intestinală * corect, vitamina K (filokinona / antihemoragică)

C. coagularea se realizează în 10 secunde

D. este influenţată de tiamină

E. nu necesită ioni de calciu

 

HEMOSTAZA FIZIOLOGICA

Hemostaza fiziologică este reprezentată de totalitatea mecanismelor care intervin în oprirea sȃngerării la nivelul vaselor mici. Are 2 timpi:

I. Hemostaza primară- Timp vasculo-plachetar -

HEMOSTAZA TEMPORARA

Datorită lezării vasului se declanşează 4 mecanisme consecutive:

1. Vasoconstricţie (reflex nervos şi umoral)

 • Nervos – SN Simpatic
 • Umoral – ADH (vasopresina)

2. Aderare trombocite

3. Agregare trombocite

4. Metamorfoza vâscoasa trombocite

TOTAL: 2-4 minute oprire sângerare

II. Hemostaza secundară - Timp plasmatic – Coagulare

HEMOSTAZA DEFINITIVA

Are ca rezultat transformarea fibrinogenului plasmatic, solubil, în fibrină insolubilă.

Participă factori plachetari, plasmatici şi tisulari dar şi Ca (mai ales în faza a doua), sau fosfolipide (în prima fază).

Faza 1: formare tromboplastina - 4-8 minute (cea mai laborioasa)

Faza 2: formare trombina - 10 secunde - Tromboplastina împreună cu Ca transforma protrombina în trombina

Faza 3: formare fibrină - 1-2 secunde - Trombina desface fibrinogenul solubil în monomeri de fibrina insolubilă care se polimerizează spontan rezultând o reţea în care se prind elementele figurate ale sângelui: dop (coagul) iar sȃngerarea se opreşte.

Obs: în hemostaza fiziologică, rol foarte important îl are vitamina K (filochinona / antihemoragică), de aceea în lipsa acesteia pacientul poate avea hemoragii puternice.

 

Dificultate:
avansat
Reproducator
2

Selectaţi afirmaţia corectă despre uter

A. este situat anterior de vezica urinară

B. colul uterin prezintă perimetru

C. miometrul este considerat stratul funcţional

D. după ovulaţie endometrul conţine corpul galben

E. este vascularizat de ramuri din artera iliacă internă

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Selectaţi afirmaţia corectă despre uter Răspuns E

A. este situat anterior de vezica urinară * fals, posterior

B. colul uterin prezintă perimetru * fals, doar corpul prezintă perimetru

C. miometrul este considerat stratul funcţional * fals, endometrul

D. după ovulaţie endometrul conţine corpul galben * fals, corpul galben rămâne în ovar. Oul format prin fecundație se poate implanta în endometru

E. este vascularizat de ramuri din artera iliacă internă * corect, arterele uterine sunt ramuri ale arterelor iliace interne.

Dificultate:
avansat
Sistemul Nervos II
3

Despre puntea lui Varolio este corectă afirmaţia:

1. este situată anterior de cerebel

2. este străbătută de lemniscul medial

3. conţine originea reală a perechii VI de nervi cranieni

4. este străbătută de fasciculul Flechsig

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Despre puntea lui Varolio este corectă afirmaţia: Răspuns A (1,2,3)

1. este situată anterior de cerebel * corect, între cele două delimitându-se ventriculul IV

2. este străbătută de lemniscul medial * corect, lemniscul medial începe să ascensioneze din bulb, traversează punte, mezencefal și sinapsează în talam

3. conţine originea reală a perechii VI de nervi cranieni * corect, originile reale, somatomotorii, ale nervilor V, VI și VII

4. este străbătută de fasciculul Flechsig * fals, Flechsig = spinocerebelos dorsal ( urcă din măduvă până la nivelul bulbului unde trece în cerebel prin PCI)

Dificultate:
avansat
Sistemul Nervos I
4

În următoarele tipuri de sinapse conducerea poate fi bidirecțională:

1. axodendritice

2. axosomatice

3. axoaxonice

4. dendrodendritice

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

În următoarele tipuri de sinapse conducerea poate fi bidirecțională: Răspuns D (4)

 • conducerea biderecțională este în cazul sinapselor electrice

Între neuroni avem sinapse:

 • chimice (acolo unde un axon predă mai departe mediator chimic):

  • axo-axonică

  • axo-somatică

  • axo-dendritică

 • electrică (între două dendrite care nu produc mediatori chimici):

  • dendro-dendritică

1. axodendritice

2. axosomatice

3. axoaxonice

4. dendrodendritice

Dificultate:
avansat
Analizatori II
5

Organul Corti conţine:

1. celule ciliate

2. membrană otolitică

3. tunelul Corti

4. axoni ai neuronilor din ganglionul spiral Corti

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Organul Corti conţine: Răspuns B (1,3)

1. celule ciliate

2. membrană otolitică * fals, aceasta se găsește la nivelul maculelor

3. tunelul Corti

4. axoni ai neuronilor din ganglionul spiral Corti * fals, dendrite

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
6

Următoarele substanţe sunt produşi de neurosecreţie:

1. vasopresina

2. hormonul de inhibare a secreţiei de MSH

3. ocitocina

4. somatostatina

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele substanţe sunt produşi de neurosecreţie: Răspuns E (1,2,3,4)

1. vasopresina * corect, produsă de neuronii hipotalamici anteriori

2. hormonul de inhibare a secreţiei de MSH * corect, produs de neuronii hipotalamici mijlocii

3. ocitocina * corect, produsă de neuronii hipotalamici anteriori

4. somatostatina * corect, produsă de neuronii sistemului nervos enteric

Dificultate:
avansat
Alchene
7

Următoarea afirmaţie este adevărată:

A. glicoproteidele au un glicerid ca grupare prostetică

B. caracterul aromatic scade odată cu creşterea numărului de nuclee aromatice condensate

C. o soluţie apoasa de acid formic de concentraţie 40% se numeşte formol

D. condensarea fenolului cu metanalul poate avea loc numai in mediu alcalin

E. reacţiile de substituţie pe nucleul clorobenzenului decurg mai uşor decât pe nucleul toluenului

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Următoarea afirmaţie este adevărată: Răspuns B

A. glicoproteidele au un glicerid ca grupare prostetică * fals, un glucid (gliceridele formează lipo-proteine)

B. caracterul aromatic scade odată cu creşterea numărului de nuclee aromatice condensate *corect, benzenul are caracterul aromatic cel mai puternic iar acesta scade spre naftalină, cel mai puțin având antracenul

C. o soluţie apoasa de acid formic de concentraţie 40% se numeşte formol * fals, formaldehidă

D. condensarea fenolului cu metanalul poate avea loc numai in mediu alcalin * fals, în mediu alcalin (bazic) poate forma bachelita iar în mediu acid - novolacul

E. reacţiile de substituţie pe nucleul clorobenzenului decurg mai uşor decât pe nucleul toluenului * fals, clorul dezactivează nucleul benzenic de aceea reacțiile pe nucleul clorobenzenului decurg mai greu

Dificultate:
avansat
Aminoacizi și Proteine
8

Câte dipeptide mixte (fără stereoizomeri), care conţin 8 atomi de carbon, 2 atomi de carbon asimetrici şi 3 atomi de oxigen pot exista:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

E. 8

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Câte dipeptide mixte (fără stereoizomeri), care conţin 8 atomi de carbon, 2 atomi de carbon asimetrici şi 3 atomi de oxigen pot exista: Răspuns D

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

E. 8

O dipeptidă are formula generală:

Se observă că deja sunt 3 atomi de oxigen și deci nu putem folosi aminoacizi care aduc oxigen în plus, cum ar fi cei hidroxilici sau dicarboxilici

Pentru acest tip de exercițiu este foarte important să stăpniți aminoacizii naturali ca și formule dar și sintetic, ca și număr de atomi (care dintre ei conțin doar 3 carboni sau 5 carboni șamd)

 

Încercăm să facem combinații de aminoacizi pentru a obține 8 atomi de carboni din care 2 asimetrici:

Combinația 1: 2 + 6 (glicină + izoleucină) – alegem izoleucina deoarece vine ea cu 2 carboni asimetrici, pe când glicina nu are deloc. Nu ne-ar ajuta leucina care are doar un carbon asimetric.

Combinația 2: 3 + 5 (alanină + valină) – fiecare aduce câte un carbon asimetric, în total 2.

Combinația 3: 3 + 5 (cisteină + valină) – fiecare aduce câte un carbon asimetric, în total 2. Cisteina nu aduce suplimentar decât grupare tio deci nu modifică datele problemei

 

 

 

 

Dificultate:
avansat
Cauciucuri, Izomerii, Legături, Hibridizări
9

Următoarele afirmaţii despre cauciucul natural sunt adevărate:

1. este forma cis a poliizoprenului

2. are formula moleculară (C5H8)n

3. serveşte la obţinerea prenandezului

4. dacă este supus vulcanizării cu 0.5- 5% S, se obține ebonită

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele afirmaţii despre cauciucul natural sunt adevărate: Răspuns A (1,2,3)

1. este forma cis a poliizoprenului *corect:

2. are formula moleculară (C5H8)n *corect

3. serveşte la obţinerea prenandezului

Soluția obținută prin dizolvarea cauciucului natural în benzină este folosită ca adeziv, sub numele de prenandez.

4. dacă este supus vulcanizării cu 0.5- 5% S, se obține ebonită * pentru ebonită se introduc cantități mai mari de sulf (25-40%)

Dificultate:
avansat
Compuși carbonilici
10

Scăderea punctelor de fierbere este redată corect în următoarele succesiuni:

1. n-pentan > izopentan > neopentan

2. cis 2-butena > trans 2-butena > izobutena

3. 1-pentena > izobutenă > propenă

4. 1-pentenă > n-pentan > 1-pentină

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Scăderea punctelor de fierbere este redată corect în următoarele succesiuni: Răspuns A (1,2,3)

1. n-pentan > izopentan > neopentan * corect, n-alcanii au punctele cele mai mari după care acestea scad cu ramificarea

2. cis 2-butena > trans 2-butena > izobutena * corect, cis-alchenele au puncte de fierbere mai mari decât trans-alchenele și împreună sunt mai mari decât cele care nu prezintă izomerie geometrică

3. 1-pentena > izobutenă > propenă * corect, de la mase molare mai mari, punctele scad spre termenii cu mase mai mici

4. 1-pentenă > n-pentan > 1-pentină * fals, pf alchine > pf alcani > pf alchene


Pentru o pregătire temeinică recomandăm următorii pași:

Pasul 1 – Parcurgem Lecții + Grile explicate + Grile Rapide  de teorie cu temele specifice nivel începător-mediu pentru fixarea materiei

Pasul 2 – Trecem a doua oară prin materie recitind lecțiile, rezolvăm din nou mai ales grilele greșite la pasul 1 și rezolvăm Grile specifice centrului universitar la care dai admiterea. 
Pasul 3 – Învățăm să ne încadrăm în timp rezolvând SIMULĂRI ca în examen - specific facultăților


Noi suntem aici să te sprijinim și să te ajutăm cu noțiunile de teorie neînțelese sau cu grilele care vă ridică piedici!

Pentru Grile, Grile specifice și Simulări, după accesarea explicației există buton "întreabă'' pe care îl puteți ultiliza pentru a adresa întrebări suplimentare aferentei grilei.

Whatsapp: 0743769752

Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro

Instagram: https://www.instagram.com/meditatiimedicina/

Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:

Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1

Articole similare

navigation
Cu ce te
putem ajuta?