De peste 10 ani suntem alături de voi, viitori mediciniști !

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie
Filtrează
după capitol
chevron_right

Cum variază starea de agregare în clasa alchinelor?

Stare de agregare

  • Termenii inferiori gazoși (C2-C3 + 1-butina)
  • Termenii mijlocii lichizi (2-butina-C17)
  • Termenii superiori solizi.
Click pentru răspuns 👆

Alchinele sunt hidrocarburi ciclice sau aciclice?

Alchinele sunt hidrocarburi aciclice nesaturate care conțin ȋn moleculele lor o triplă legătură ȋntre doi atomi de carbon.

Click pentru răspuns 👆

În ce condiții poate avea loc adiția oxigenului la etenă și ce se obține din produsul acestora hidrolizat?

Click pentru răspuns 👆

Ce se obține în urma reacției dintre 2-butenă și clor (în solvenți inerți)?

Click pentru răspuns 👆

Câți stereoizomeri prezintă 2,4- hexadiena?

Atentie la alcadienele simetrice, datorita acestei simetrii, izomerul cis-trans este identic cu izomerul trans-cis de aceea avem doar 3 izomeri si nu 4 ( cis-cis / trans-trans / cis-trans)

Click pentru răspuns 👆

Cum se mai numește clasa alchenelor și de ce?

  • Se mai numesc olefine (aspect uleios în urma halogenării)
Click pentru răspuns 👆

În cazul alchenelor, cum este planul legăturii pi față de planul legăturii sigma?

Planul legăturii pi este perpendicular pe planul legăturii sigma

Click pentru răspuns 👆

Ce clase de compuși se pot obține prin reacția de dehidrogenare catalitică a alcanilor?

Alcanii prin dehidrogenare formeaza alchene /alcadiene (atenție, nu alchine)

Click pentru răspuns 👆

Ce trebuie făcut pentru a împiedica descompunerea acetilenei obținută din cracarea metanului?

Echilibrul reacției se stabileşte într-o stare favorabilă formării acetilenei la temperaturi de peste 1200◦C, când însă acetilena este instabilă. Pentru a împiedica descompunerea acetilenei formate, temperatura trebuie scăzută rapid sub 100◦C.

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă din piroliza metanului?

Piroliza metanului (cracare in arc electric) la 1200-1500°C cu obținere de acetilenă ca și produs principal

Ca produs secundar la piroliza metanului se obţine carbon elemental, sub formă de praf foarte fin, carbon fin divizat, numit negru de fum :

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă din piroliza pentanului?

Click pentru răspuns 👆

Ce legătură are energia mai mică, cea C-C sau C-H?

 

Deoarece în cracare are loc o rupere de legături C – C la temperaturi <650ºC, se demonstrează că energia de legătura între atomii de carbon este mai mică decât energia de legătura între atomul de carbon și cel de hidrogen;

Click pentru răspuns 👆

Câți atomi hibridizați sp, sp2 și sp3 găsiți în următoarea substanță?

H2C = CH – CH = CH – CH2 – C Ξ CH

CH2 = CH – CH =  CH – CH2 – C  Ξ CH

primii 4 carboni sunt hibridizați sp2    

carbonul 5 este hibridizat sp3  

carbonul 6 este hibridizat sp

Click pentru răspuns 👆

Câte legături sigma și pi are următoarea substanță?

H2C = CH – CH = CH – CH2 – C Ξ CH

CH2 = CH – CH =  CH – CH2 – C  Ξ CH

6 sigma + 4 pi (între atomii de C)

8 sigma (intre C si H)

în total 14 sigma si 4 pi

Click pentru răspuns 👆

Prezintă stereoizomerie urmatorul compus?

CH3-CH=CH-CH3

prezintă stereo de tip geometric la dubla legătură: CH3-CH=CH-CH3

Click pentru răspuns 👆

Ce este un carbon primar?

Atomii de carbon primari  sunt legați covalent de un singur alt atom de carbon.

Click pentru răspuns 👆

Cine determină geometria unei molecule și proprietățile sale?

Numărul și tipul de orbitali atomici care vor hibridiza determină geometria moleculei și proprietățile sale

Click pentru răspuns 👆
navigation