De peste 10 ani suntem alături de voi, viitori mediciniști !

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

UMFCD - Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila (Medicină Generală, Dentară, Farmacie)

Calendar concurs:

 

Examen admitere (test grila) - 23 iulie 2023

Perioada inscrierilor - 06 iulie - 13 iulie 2023

 

Simulare medicină dentară: 06 mai 2023

Simulare farmacie: 07 mai 2023

Simulare medicină generală: 27 mai 2023

FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI DENTARĂ

- 6 ani (examen de 2,5 ore cu 60 grile anatomie + 40 grile chimie complement simplu și grupat)

FACULTATEA DE FARMACIE

- 5 ani (examen de 2,5 ore cu 40 grile anatomie + 60 grile chimie complement simplu și grupat)

*fizica poate fi proba la alegere dar site-ul nostru nu oferă materiale pentru aceasta.

– La Medicină Generală,

În 2022 au fost înscriși 2405 candidați care au concurat pentru 691 locuri la buget + 27 speciale + 250 locuri la taxă  deci o medie de 2,48 -3,48 pe loc (în funcție de ce aspiră fiecare)

S-au ocupat de asemenea 27 locuri speciale (mediu rural, centre de plasament, etc). Dintre candidații la buget, 23 locuri au fost ocupate de olimpici.

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 10! (4 candidați + 23 olimplici)
 • Ultima notă la buget pe prima listă în 2022 a fost 8,40 ( cu 53 p la anatomie prin departajare - 692 candidați)
 • Ultima notă la buget pe a doua listă în 2022 a fost 8,10 ( cu 47 p la anatomie la departajare)
 • Ultima notă la taxă în 2022 a fost 7,30 (46p la anatomie) pe primele liste și ... pe a doua listă după suplimentări.
 • În total au fost admiși 733 candidați la buget și 264 candidați la taxă pe primele liste
 • Taxa este 15.000 lei în 2022

În 2021 au fost înscriși 2337 candidați care au concurat pentru 692 locuri la buget + 18 speciale + 250 locuri la taxă  deci o medie de 2,48 -3,37 pe loc (în funcție de ce aspiră fiecare)

S-au ocupat de asemenea 18 locuri speciale (mediu rural, centre de plasament, etc). Dintre candidații la buget, 30 locuri au fost ocupate de olimpici.

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 10! (3 candidați + 32 olimplici)
 • Ultima notă la buget pe prima listă în 2021 a fost 8,40 ( cu 53 p la anatomie prin departajare - 692 candidați)
 • Ultima notă la buget pe a doua listă în 2021 a fost 8,20 ( cu 54 p la anatomie la departajare)
 • Ultima notă la taxă în 2021  a fost 7,6 (49p la anatomie) pe prima listă și 7,40 pe a doua listă după suplimentări.
 • În total au fost admiși 759 candidați la buget și 282 candidați la taxă după suplimentarea locurilor
 • Taxa este 15.000 lei în 2021

În 2020 au fost înscriși 2203 candidați din care 710 candidați au fost admiși la buget și 205 candidați admiși la taxă deci o medie de 2,4 -3,1 pe loc (în funcție de ce aspiră fiecare)

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 9,90
 • Ultima notă la buget în 2020 a fost 8,00 ( cu 51 p la anatomie prin departajare)
 • Ultima notă la taxă în 2020 a fost 7,50
 • În 2020 s-a suplimentat numărul de locuri fata de 2019 la buget cu 10 (de la 660 la 700) scăzând cele cu taxă (de la 200 la 150) iar dupa adimitere s-au redistribuit locurile neocupate de la Farmacie si Dentara.
 • Taxa a fost 9.000 lei în 2020

În 2019 au fost înscriși 2002 candidați deci o medie de 2,3 -3 pe loc (în funcție de ce aspiră fiecare)

 • Ultima notă la buget în 2019  a fost 8,1 ( cu 52 p la anatomie prin departajare)
 • Ultima notă la taxă în 2019 a fost 7,4

 

– La Medicină Dentară 

În 2022 au fost înscriși 552 candidați care au concurat pentru cele 198 locuri la buget (+ alte 17 locuri speciale) și 100 locuri la taxă deci o medie de 1,75-2,78 pe loc (în funcție de ce aspiră fiecare)

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,80 (59 p la anatomie)
 • Ultima notă la buget în 2022 a fost 6,90 ( cu 43 p la disciplina obligatorie). Au fost admiși 203 candidați la buget, fără listele speciale.
 • Ultima notă la taxă în 2022 a fost 5,50 (cu 22 p la disciplina obligatorie). Au fost admiși 97 candidați la taxă.
 • Taxa este 15.000 lei în 2022

În 2021 au fost înscriși 595 candidați care au concurat pentru cele 198 locuri la buget (+ alte 15 locuri speciale) și 100 locuri la taxă deci o medie de 1,99 -3 pe loc (în funcție de ce aspiră fiecare)

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 9,90
 • Ultima notă la buget în 2021 a fost 7,3 ( cu 44p la disciplina obligatorie, 9,51 bac)
 • Ultima notă la taxă în 2021 a fost 6,00 (cu 39p la disciplina obligatorie)
 • Taxa este 15.000 lei în 2021

În 2020 au fost înscriși 540 candidați din care 180 candidați au fost admiși la buget și 72 candidați admiși la taxă deci o medie de 1,92 -3 pe loc (în funcție de ce aspiră fiecare)

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 9,90
 • Ultima notă la buget în 2020 a fost 6,20
 • Ultima notă la taxă în 2020 a fost 5,00
 • În 2020 s-a suplimentat numărul de locuri la taxă cu cu 26 (de la 74 la 100) în timp ce la buget au rămas 180. Total 2020: 280 locuri
 • Taxa a fost 9.000 lei în 2020

În 2019 au fost 448 înscriși. O medie de 1,7-2,5 pe loc

 • Ultima notă la buget în 2019  a fost 7,0 ( cu 42 p la anatomie prin departajare)
 • Ultima notă la taxă în 2019 a fost 5,6

– La Farmacie

în 2022 au fost 115  candidați înscriși care au concurat pentru  105 locuri la buget (+15 locuri speciale) și 20 locuri la taxă de aceea au ramas locuri neocupate

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,90
 • Ultima notă la buget în 2022 a fost 5,20 . S-au ocupat doar 103 locuri
 • Taxa a fost 10.000 lei în 2022

în 2021 au fost 122 înscriși care au concurat pentru  106 locuri la buget (+15 locuri speciale) și 100 locuri la taxă de aceea au ramas locuri neocupate

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 10.00
 • Ultima notă la buget în 2021 a fost 5,10 . S-au ocupat doar 103 locuri
 • Taxa a fost 10.000 lei în 2021

în 2020 au fost 132 înscriși care au concurat pentru  150 locuri la buget și 20 locuri la taxă de aceea au ramas locuri neocupate

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 10.00
 • Ultima notă la buget în 2020 a fost 5,00 si s-au ocupat doar 117 locuri
 • Taxa a fost 8100 lei în 2020

În 2019 au fost 181 candidați deci o medie de 1,2 - 1,06

 • Ultima notă la buget în 2019  a fost 5 ( cu 18 p la chimie prin departajare)
 • Locurile nu s-au ocupat în totalitate, doar 142 de candidați obținând note peste 5

 

Taxa de studiu anuală va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă - 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală).

 

 

- BIBILOGRAFIE 2022 -

Vom actualiza imediat ce se va aproba bibliografia 2023

BIOLOGIE -  Biologie - Manual pentru clasa a XI-a

Autori : Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

Editura Corint (aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.4742 din 21.07.2006)

Tot manualul, cu excepția subcapitolelor: Teme și aplicatii, Lucrări practice , Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie, Disfuncții endocrine(pag.61), Schemele de la paginile 109, 111, 112, Conținutul în nutrimente (principii alimentare și valoarea energetică la 100 g produs comestibil (pag 113) au fost eliminate în noua tematică din 2020

* Pentru Farmacie este recomandat tot manualul cu excepția subcapitolelor: Teme și aplicatii, Lucrări practice

Chimie organică

Manuale recomandate:

CHIMIE - Manual pentru clasa a X-a
Autori: Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tărăbăşanu- Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin
Grup Editorial Art, Bucureşti: toate ediţiile apărute din 2005 până în prezent.

1. Introducere în studiul chimiei organice, pag. 5- 16

2. Hidrocarburi, pag. 17-87
2.1. Alcani, pag. 18- 34
2.2. Alchene, pag. 35- 54
2.3. Alchine, pag. 55- 64
2.4. Alcadiene, pag. 65- 70
2.5. Arene, pag. 71- 87

3. Compuşi organici monofuncţionali, pag. 91-116.
3.1. Alcooli, pag. 91- 99
3.2. Acizi carboxilici, pag. 100- 116

4. Compuşi organici cu importanţă practică, pag.117-125.
4.1. Compuşi organici cu acţiune biologică, pag.117
- zaharide, pag. 117- 122
- proteine, pag. 122- 125

Exerciţii şi probleme referitoare la teoria indicată - pag.139-142

CHIMIE C1 - Manual pentru clasa a XI-a
Autori: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu
Editura LVS Crepuscul, Ploieşti, toate ediţiile apărute din 2006 până în prezent.

1. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple, pag. 5-38
1.1. Clasificarea compuşilor organici, pag. 6 - 9
1.2. Compuşi halogenaţi, pag. 10 - 13
1.3. Alcooli, pag. 14 - 15
1.4. Fenoli, pag. 16 - 19
1.5. Amine, pag. 20 - 25
1.6. Compuşi carbonilici, pag. 26 - 31
1.7. Compuşi carboxilici, pag. 32 - 33
1.8. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici, pag. 34 - 38

2. Reacţii chimice ale compuşilor organici, pag. 39-86

2.1. Reacţii ale compuşilor organici, pag. 40 - 46
2.2. Conversie şi randament, pag. 47 - 50
2.3. Reacţii de halogenare, pag. 51 - 59
2.4. Reacţii de alchilare, pag. 60 - 66
2.5. Reacţii de nitrare şi de sulfonare ale compuşilor aromatici, pag. 67 - 70
2.6. Reacţii de hidrogenare şi reducere, pag. 71- 77
2.7. Reacţii de polimerizare şi copolimerizare, pag. 78 - 82
2.8. Reacţii de esterificare, pag. 83 - 86
2.9. Reacţii de hidroliză, pag. 87 - 94
2.10. Reacţii de condensare şi policondensare, pag. 95 - 100
2.11. Reacţii de diazotare şi cuplare, pag.101 - 104
2.12. Reacţii de oxidare, pag. 105 - 110

3. Caracterul acido- bazic al unor compuşi organici, pag. 111 - 128
3.1. Caracter acid, caracter bazic, pag. 112- 113
3.2. Compuşi organici cu caracter acid, pag. 114- 121
3.3. Compuşi organici cu caracter bazic, pag. 122- 128

4. Izomerie optică, pag. 130- 138

5. Compuşi organici cu importanţă biologică

5.1. Aminoacizi, pag. 140- 148
5.3. Monozaharide, pag. 156- 165
5.4. Produşi de condensare ai monozaharidelor, pag. 166- 174

Exercitii recapitulative pag.183-189

Alte cărţi recomandate:

CHIMIE ORGANICĂ-Teste pentru admitere în învăţământul superior, Editura Universitară “Carol Davila” Bucureşti

*fizica poate fi proba la alegere dar site-ul nostru nu oferă materiale pentru aceasta.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul oficial al Universității: www.umfcd.ro

 

 

 

WWW.MEDITATII-EDICINA.RO – ADMITERE MEDICINĂ GENERALĂ, DENTARĂ, FARMACI


Indiferent dacă ești începător și nu ai deschis deloc manualele din programă sau dacă ești deja pe ultima sută de metri și dorești o recapitulare completă, poți accesa pe site mai multe variante de pachete potrivite nivelului tău!

Pentru o pregătire temeinică recomandăm

 • Pachet Lecții complete nu doar schematice, text și audio + teme cu grile începător pentru a fixa materia
 • Grile organizate în teste nivel mediu/avansat din fiecare lecție pentru a te apropia de nivelul din Admitere
 • Simulări
 • Flash-cards-uri cu întrebări și răspunsuri - GRATUIT
  • 36 lecții text + audio + teme cu grile începător-mediu
  • 33 teste cu grile medii-avansate
  • 7800 grile în teme și teste, toate nivelele, cu explicații ale fiecărei grile

 

Găsești necondiționat:

 • Răspunsuri argumentate ale grilelor din teme și teste
 • Sprijinul nostru la orice întrebare sau dilemă ne trimiți
Programă Anatomie 2022-2023 Programă Chimie 2022-2023
1 Celulă - Prezentarea lecției Celulă text + audio, temă 150 grile începător-mediu cu explicații 1 Introducere chimie - Prezentare generală a noțiunilor de atom, moleculă, mol, hibridizare, legături, izomerie, clase compuși. Temă 100 grile începător-mediu cu explicații
2 S. Osos - Lecție text + audio, temă 150 grile cu explicații 2 Alcani - Prezentare lecție alcani text + audio (proprietăți de clasă, proprietăți fizice, chimice, reacții generale și particulare). Temă 100 grile începător-mediu cu explicații.
3 S. Muscular - Lecție text + audio, temă 150 grile cu explicații 3 Alchene - Lecție text + audio, temă 100 grile cu explicații
4 S Nervos 1 - Lecție neuron, măduvă, reflexe - text + audio, temă 150 grile cu explicații 4 Alchine - Prezentare lecție text + audio, temă 100 grile explicate
5 S Nervos 2 - Lecție căi ascendente și descendente, trunchi, nuclei și nervi cranieni, text + audio, temă 150 grile cu explicații 5 Arene - Prezentare lecție text + audio, temă 100 grile explicate
6 S Nervos 3 - Lecție Cerebel, Emisfere cerebrale, SN Vegetativ - text + audio, temă 150 grile cu explicații specifice lecției. 6 C. Halogenați - Lecție text + audio, temă 100 grile explicate
7 Analizatori 1 - Lecție Analizatori Cutanat, Vizual, Olfactiv, text + audio, temă 150 grile cu explicații 7 C. Hidroxilici (Alcooli și Fenoli) - Lecție + temă idem
8 Analizatori 2 - Lecție Analizatori (Kinestezic, Gustativ, Acustico-Vestibular) text + audio, temă 150 grile cu explicații 8 Amine - Lecție text + audio, temă 100 grile cu explicații.
9 Glande 1 - Lecție Glande (Hipofiză și Suprarenale), text + audio, temă 150 grile cu explicații 9 Probleme 2 - Probleme cu procente masice, atomice, masă brută, molară, arderi, concentrații procentuale, molare, randamente, conversii. Teorie text + temă 100 probleme cu rezolvări explicite
10 Glande 2 - Lecție Glande (Tiroidă, Pancreas, Epifiză, Timus), text + audio, temă 150 grile cu explicații. 10 Compuși Carbonilici - Lecție text + audio, temă 100 grile explicate
11 S Digestiv 1 - Anatomia Sist. Dig, text + audio, temă 150 grile cu explicații. 11 Compuși Carboxilici - Lecție text + audio, temă 100 grile explicate
12 S Digestiv 2 - Lecție S. Digestiv (Fiziologia Sistemului) text + audio, temă 150 grile cu explicații. 12 Derivați ai acizilor carboxilici - Lecție text + audio, temă 100 gr
13 Metabolism - Lecție, text + audio, temă 150 grile cu explicații 13 Zaharide - Lecție text + audio, temă 100 grile cu explicații.
14 Reproducator - Lecție text + audio, temă 150 grile cu explicații 14 Proteine - Lecție text + audio, temă 100 grile cu explicații.
15 S Circulator 1 - Lecție parte 1 (Sânge și Sistem Circulator sanguin și limfatic) text + audio, temă 150 grile cu explicații 15 Grăsimi - Lecție text + audio, temă 100 grile cu explicații.
16 S Circulator 2 - Lecție partea 2 (Inimă, Ciclul Cardiac, proprietăți artere și vene) text + audio, temă 150 gr. cu explicații 16 Izomerii & Co Prezentare și aprofundare noțiuni de izomerie, hibridizări, legături, tipuri de reacții, compuși sulfonici, sulfați, nitrați, nitroderivați text, temă 100 grile cu explicații.
17 S Respirator – Lecție text + audio, temă 150 grile cu explicații 17 Probleme 4 - Probleme cu constante de aciditate, bazicitate, de echilibru, pH, indici saponificare, nesaturare, oxidari zaharide, hidrolize proteine. Teorie text + 100 probleme cu rezolvări explicite
18 S Excretor - Lecție text + audio, temă 150 grile cu explicații 18 Oxidări în chimia organică – Trecere în revistă a oxidărilor din toată materia text + temă 100 grile cu rezolvări explicite
19 Recapitulare Celulă – Teste dificile cu 100 grile explicate 19 Recapitulare Alcani - Teste dificile cu 100 grile explicate
20 Recapitulare S. Osos - Teste dificile cu 100 grile explicate 20 Recapitulare Alchene - Teste dificile cu 100 grile explicate
21 Recapitulare S. Muscular - Teste dificile cu 100 gr explicate 21 Recapitulare Alchine - Teste dificile cu 100 grile explicate
22 Recapitulare S Nervos 1 – Teste dificile cu 100 gr. explicate 22 Recapitulare Arene - Teste dificile cu 100 grile explicate
23 Recapitulare S Nervos 2 – Teste dificile cu 100 gr explicate 23 Recapitulare C. Halogenați - Teste dificile cu 100 gr. explicate
24 Recapitulare S Nervos 3 – Teste dificile cu 100 gr explicate 24 Recapitulare C. Hidroxilici (Alcooli și Fenoli) Teste dificile cu 100 grile explicate
25 Recapitulare Analizatori 1 - Teste dificile cu 100 grile explicate 25 Recapitulare Amine - Teste dificile cu 100 grile explicate
26 Recapitulare Analizatori 2 - Teste dificile cu 100 gr. explicate 26 Recapitulare C. Carbonilici - Teste dificile cu 100 gr. explicate
27 Recapitulare Glande 1 - Teste dificile cu 100 grile explicate 27 Recapitulare C. Carboxilici - Teste dificile cu 100 gr. explicate
28 Recapitulare Glande 2 - Teste dificile cu 100 grile explicate 28 Recapitulare Derivați Carboxilici - Teste dificile cu 100 gr. explicate
29 Recapitulare S. Digestiv 1 -  Teste dificile cu 100 gr. explicate 29 Recapitulare Zaharide - Teste dificile cu 100 grile explicate
30 Recapitulare S. Digestiv 2 - Teste dificile cu 100 gr. explicate 30 Recapitulare Proteine - Teste dificile cu 100 grile explicate
31 Recapitulare Metabolism - Teste dificile cu 100 gr. explicate 31 Recapitulare Grăsimi - Teste dificile cu 100 grile explicate
32 Recapitulare Reproducător - Teste dificile cu 100 gr. explicate 32 Recapitulare Izomerii - Teste dificile cu 100 grile explicate
33 Recapitulare Circulator 1 - Teste dificile cu 100 gr. explicate 33 Recapitulare Probleme - Teste dificile cu 100 grile explicate
34 Recapitulare Circulator 2 - Teste dificile cu 100 gr. explicate    
35 Recapitulare Respirator - Teste dificile cu 100 grile explicate    
36 Recapitulare Excretor - Teste dificile cu 100 grile explicate    
Total 4500 grile cu explicații și statistici ale progresului în cele 18 lecții + teme și 18 seturi teste Total 3300 grile cu explicații și statistici ale progresului în cele 18 lecții + teme și 15 seturi teste

Telefon: 0764.82.83.18 preferabil dupa ora 18:00

Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro

Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1

Articole similare

 • Felicitări, viitor medicinist!

  Felicitări, viitor medicinist!

  Emoțiile de după Admiterea la Medicină Generală, Dentară, Farmacie sau FMAM 2022

 • Facultatea de Medicină - Universitatea ”Titu Maiorescu” București

  Facultatea de Medicină - Universitatea ”Titu Maiorescu” București

  Tematica la Facultatea de Medicină din cadrul Universității ”Titu Maiorescu” pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, FMAM, TD

 • Facultatea de Medicină și Farmacie Galati - ”Universitatea Dunărea de Jos”

  Facultatea de Medicină și Farmacie Galati - ”Universitatea Dunărea de Jos”

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2022, 2021, 2020 si 2019 la Facultatea de Medicină și Farmacie (Universitatea Dunărea de Jos) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, Moașe, TD

 • Facultatea de Medicină și Farmacie - Craiova

  Facultatea de Medicină și Farmacie - Craiova

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2022, 2021, 2020 si 2019 la UMFCV (Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, RI.

 • Facultatea de Medicină și Farmacie - Arad ”Vasile Goldiș”

  Facultatea de Medicină și Farmacie - Arad ”Vasile Goldiș”

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare în 2022, 2021, 2020 si 2019 Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, BFKT, TD, Nutritie.

 • Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea Oradea

  Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea Oradea

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2022, 2021, 2020 și 2019 la Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea Oradea pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, ND, RI

 • UMF Cluj-Napoca - ”Iuliu Hațieganu”

  UMF Cluj-Napoca - ”Iuliu Hațieganu”

  Tematică, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2021, 2020 si 2019 la UMF Cluj-Napoca (Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, ND, RI.Tematica este cea din 2022. O vom actualiza o data cu aprobarea UMF.

 • UMF Timișoara - ”Victor Babeș”

  UMF Timișoara - ”Victor Babeș”

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2022, 2021, 2020 si 2019 la UMF Timișoara (Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, ND

 • UMF Iași - ”Grigore T. Popa”

  UMF Iași - ”Grigore T. Popa”

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2022, 2021, 2020 si 2019 la UMF Iași (Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, ND, CMC, BIM.

navigation