De peste 10 ani suntem alături de voi, viitori mediciniști !

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie
Filtrează
după capitol
chevron_right

Cum reacționează metilamina cu apa?

 • Reacția de ionizare cu apa:

Este o reacție de echilibru (parțială / reversibilă) cu formare de hidroxizi și săruri de amoniu

Click pentru răspuns 👆

Ce obținem din reacția anilinei cu clorura de benzil în raport molar 1:1?

Anilina cu clorura de benzil, în raport molar 1:1, se obtine: clorura de benzil-fenil-amoniu deoarece nu exista bază să neutralizeze HCl format
Click pentru răspuns 👆

Ce se obține din reacția fenolului cu apa de brom? 

2,4,6-tribromofenol (precipitat de culoare albă)

Click pentru răspuns 👆

Care este reacția de ionizare a fenoxidului de sodiu?

Fenoxizii alcalini sunt substanțe ionice, solubile în apă FĂRĂ IONIZARE.

Click pentru răspuns 👆

Care este reacția de obținere a fenolului din cumen și în ce condiții decurge aceasta?

Industrial - oxidarea cumenului (izopropilbenzenului) la hidroperoxid de cumen (cu aer la 1200C şi 4 atm.) şi descompunerea hidroperoxidului în acetonă şi fenol în prezența acidului sulfuric (0,02-0,1%).

Click pentru răspuns 👆

Câți izomeri aromatici sunt pentru formula moleculară C7H8 ?

5 izomeri

Click pentru răspuns 👆

Care este unghiul legăturilor dintre carbon și oxigen într-un alcool?

 • Unghiul legaturilor este de 109028’ ;
Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă din reacția clorurii de vinil cu Mg, urmată de hidroliză?

Click pentru răspuns 👆

Cum variază reactivitatea derivaților halogenați

Reactivitatea compușilor halogenați CREȘTE în ordinea:

R-F < R-Cl < R-Br < R-I

Cei mai reactivi sunt iododerivaţii, iar cei mai puţin reactivi sunt compuşii fluoruraţi.

Click pentru răspuns 👆
Cum clasificați derivații halogenați în funcție de natura atomilor de carbon de care este legat halogenul?
 • Derivat halogenat primar - atunci când halogenul este legat de un carbon primar.

 • Derivat halogenat secundar - atunci când halogenul este legat de un carbon secundar.

 • Derivat halogenat terțiar - atunci când halogenul este legat de un carbon terțiar.   

      

 

Click pentru răspuns 👆

 Care este formula moleculară generală pentru un compus dibromurat mononesaturat alifatic?

 

CnH2n-2Br2

Click pentru răspuns 👆

Halogenii sunt elemente electronegative sau electropozitive?

Halogenii (F, Cl, Br, I) sunt elemente puternic electronegative

Click pentru răspuns 👆

Care sunt condițiile de reacție dintre arene și alchene?

 • in prezență de acizi Lewis și urme de apă (AlCl3 umedă)  (intermediar reacționează de fapt AlCl3 + 3 HOH à 3HCl + Al(OH)3. Acidul clorhidric rezultat se adiționează la alchenă, formând un compus halogenat care alchilează arena.
 • Cu H2SO4
 • Cu H3PO4 pe suport de kieselgur la 270 °C
Click pentru răspuns 👆

Cu ce substanță se folosește în amestec trotilul, ca explozibil?

Trinitrotoluenul, TNT este întrebuinţat în amestec cu azotatul de amoniu, NH4NO3, ca explozibil (folosit mai ales în exploatările miniere).

Click pentru răspuns 👆

Punctul de topire este mai mare în cazul benzenului sau al toluenului?

Punctele de topire  - cresc cu simetria moleculară; de aceea: benzenul>toluenul

Click pentru răspuns 👆

Care este lungimea legăturilor C-C și C-H în benzen?

 • Lungimea legăturii
  •  C – C  = 1,39  Å,
  • C – H = 1,09 Å;
Click pentru răspuns 👆

Care sunt formulele moleculare generale pentru arenele mononucleare, binucleare condensate și trinucleare condensate?

 • Formula generală a arenelor mononucleare este: CnH(2n-6)
 • F.M. arene binucleare condensate: CnH2n-12
 • F.M. are trinucleare condensate: CnH2n-18
Click pentru răspuns 👆

Ce se întâmplă dacă solubilizăm acetilura disodică în apă?

Acetilurile metalelor alcaline sunt instabile în apă deci vor reacționa cu aceasta, refăcând acetilena.

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă din reacția acetilenei cu clor în faza gazoasă?

Reacția DIRECTĂ (în faza gazoasă) a clorului cu acetilena este o reacție violentă, fiind puternic exotermă iar acetilena descompunându-se în elemente.

CH≡CH + Cl2 --> 2 C    +    2 HCl

Acetilena         Clor         Carbon     Acid clorhidric

Click pentru răspuns 👆

Ce catalizatori se folosesc pentru hidrogenarea parțială și totală a alchinelor și care este produsul majoritar al reacției de hidrogenare?

 • Hidrogenarea parțială în prezență de Pd/Pb2+ - catalizator de paladiu (depus pe suport solid) şi otrăvit cu săruri de plumb
  •     Hidrogenarea parţială are loc cu randamente foarte mici (produsul de reacţie majoritar fiind tot alcanul)
 • Hidrogenarea totala in prezența de Ni, Pt sau Pd şi exces de H2)
Click pentru răspuns 👆
navigation