Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie
Filtrează
după capitol
chevron_right

Ce rezultă prin reducerea fructozei?

Amestec echimolecular de sorbitol și manitol

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă în urma oxidării cu Tollens a fructozei?

Fructoza nu are caracter reducător, deci nu se oxidează.

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă prin reacția de reducere a amidelor?

Click pentru răspuns 👆

Ce nesaturare echivalentă prezintă ureea?

Ureea prezintă o singura dublă legătură, deci N.E=1

Click pentru răspuns 👆

Câți atomi de carbon primari prezintă malonatul de dimetil?

2 atomi de carbon primari.

Click pentru răspuns 👆

Cum se poate obține clorura de acetil pornind de la acid acetic?

Click pentru răspuns 👆

Care sunt derivații funcționali ai acizilor carboxilici?

Cloruri acide

Anhidride acide

Esteri

Amide

Nitrili

Click pentru răspuns 👆

Cum variază pKa în funcție de aciditatea acizilor carboxilici?

Invers proporțional. Cu cât aciditatea e mai mare, cu atât pKa scade.

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă prin deshidratarea acidului tereftalic?

Nu poate avea loc deshidratarea, având carboxilii depărtați în spațiu.

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă în urma reacției dintre acid benzoic și  NaCl?

Reacția nu poate avea loc.

Click pentru răspuns 👆

Care sunt singurii acizi carboxilici cu caracter reducător?

Acidul formic și oxalic.

Click pentru răspuns 👆

Ce nesaturare echivalentă are acidul tereftalic?

Acidul tereftalic are N.E=6 (Nucleul are N.E=4, iar cele 2 grupări COOH mai au încă 2 duble, deci N.E=2)

Click pentru răspuns 👆

Ce precipitat se obține în urma reacției de oxidare a acetaldehidei cu Fehling?

Precipitat roșu de oxid cupros (Atenție: nu e cupric ci cupros(+1)!)

Click pentru răspuns 👆

Oxidarea cu Tollens a aldehidelor este o metodă de identificare a lor. Ce se obține în urma reacției?

Oglinda de argint.

Click pentru răspuns 👆

Ce se obține prin adiția apei la compuși carbonilici?

Compușii carbonilici nu adiționează apa (sunt stabili în apă) deoarece prin adiție s-ar obține enoli (instabili) care se deshidratează singuri și formează înapoi compușii carbonilici inițiali.

Click pentru răspuns 👆

Cum variază solubilitatea în apă a compușilor halogenați?

Solubilitatea în apă scade cu creșterea masei moleculare, de la 6 atomi de carbon în sus fiind aproape nulă.

Click pentru răspuns 👆

Care este nesaturarea echivalentaă a malondialdehidei?

N.E= 2 (de la cele 2 duble legături din gruparea carbonilică)

Click pentru răspuns 👆

Dintre anilină și bezil-amina este mai bazică...?

Benzil-amina este mai bazică deoarece este amină alifatică (gruparea amino legată direct de un carbon alifatic și nu aromatic). 

C6H5 - CH2 - NH2  >  C6H5-NH2

benzilamina        >      anilina

Click pentru răspuns 👆

Ce compus organic se obține din reacția sec-butilaminei cu amoniacul în exces?

amoniacul în exces este folosit pentru a neutraliza acidul clorhidric rezultat secundar

Click pentru răspuns 👆

Ce miros și culoare are nitrobenzenul?

Nitrobenzenul este un lichid slab gălbui, cu miros plăcut de migdale amare.

Click pentru răspuns 👆
navigation