Știai că poți accesa gratuit peste 2600 FlashCards din materia de Anato Corint?

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie
Filtrează
după capitol
chevron_right

Cum variază starea de agregare în clasa alchinelor?

Stare de agregare

  • Termenii inferiori gazoși (C2-C3 + 1-butina)
  • Termenii mijlocii lichizi (2-butina-C17)
  • Termenii superiori solizi.
Click pentru răspuns 👆

Alchinele sunt hidrocarburi ciclice sau aciclice?

Alchinele sunt hidrocarburi aciclice nesaturate care conțin ȋn moleculele lor o triplă legătură ȋntre doi atomi de carbon.

Click pentru răspuns 👆

În ce condiții poate avea loc adiția oxigenului la etenă și ce se obține din produsul acestora hidrolizat?

Click pentru răspuns 👆

Ce se obține în urma reacției dintre 2-butenă și clor (în solvenți inerți)?

Click pentru răspuns 👆

Câți stereoizomeri prezintă 2,4- hexadiena?

Atentie la alcadienele simetrice, datorita acestei simetrii, izomerul cis-trans este identic cu izomerul trans-cis de aceea avem doar 3 izomeri si nu 4 ( cis-cis / trans-trans / cis-trans)

Click pentru răspuns 👆

Cum se mai numește clasa alchenelor și de ce?

  • Se mai numesc olefine (aspect uleios în urma halogenării)
Click pentru răspuns 👆

În cazul alchenelor, cum este planul legăturii pi față de planul legăturii sigma?

Planul legăturii pi este perpendicular pe planul legăturii sigma

Click pentru răspuns 👆

Ce clase de compuși se pot obține prin reacția de dehidrogenare catalitică a alcanilor?

Alcanii prin dehidrogenare formeaza alchene /alcadiene (atenție, nu alchine)

Click pentru răspuns 👆

Ce trebuie făcut pentru a împiedica descompunerea acetilenei obținută din cracarea metanului?

Echilibrul reacției se stabileşte într-o stare favorabilă formării acetilenei la temperaturi de peste 1200◦C, când însă acetilena este instabilă. Pentru a împiedica descompunerea acetilenei formate, temperatura trebuie scăzută rapid sub 100◦C.

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă din piroliza metanului?

Piroliza metanului (cracare in arc electric) la 1200-1500°C cu obținere de acetilenă ca și produs principal

Ca produs secundar la piroliza metanului se obţine carbon elemental, sub formă de praf foarte fin, carbon fin divizat, numit negru de fum :

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă din piroliza pentanului?

Click pentru răspuns 👆

Ce legătură are energia mai mică, cea C-C sau C-H?

 

Deoarece în cracare are loc o rupere de legături C – C la temperaturi <650ºC, se demonstrează că energia de legătura între atomii de carbon este mai mică decât energia de legătura între atomul de carbon și cel de hidrogen;

Click pentru răspuns 👆

Câți atomi hibridizați sp, sp2 și sp3 găsiți în următoarea substanță?

H2C = CH – CH = CH – CH2 – C Ξ CH

CH2 = CH – CH =  CH – CH2 – C  Ξ CH

primii 4 carboni sunt hibridizați sp2    

carbonul 5 este hibridizat sp3  

carbonul 6 este hibridizat sp

Click pentru răspuns 👆

Câte legături sigma și pi are următoarea substanță?

H2C = CH – CH = CH – CH2 – C Ξ CH

CH2 = CH – CH =  CH – CH2 – C  Ξ CH

6 sigma + 4 pi (între atomii de C)

8 sigma (intre C si H)

în total 14 sigma si 4 pi

Click pentru răspuns 👆

Prezintă stereoizomerie urmatorul compus?

CH3-CH=CH-CH3

prezintă stereo de tip geometric la dubla legătură: CH3-CH=CH-CH3

Click pentru răspuns 👆

Ce este un carbon primar?

Atomii de carbon primari  sunt legați covalent de un singur alt atom de carbon.

Click pentru răspuns 👆

Cine determină geometria unei molecule și proprietățile sale?

Numărul și tipul de orbitali atomici care vor hibridiza determină geometria moleculei și proprietățile sale

Click pentru răspuns 👆

Cât durează adaptarea la lumină?

  • 5 minute
Click pentru răspuns 👆

Alcătuire tunica medie a globului ocular:

  • Coroida (post),
  • Corp ciliar (med),
  • Iris (ant)
Click pentru răspuns 👆

Ce formează axonii protoneuronilor olfactivi?

  • 10-20 nervi olfactivi care urcă, străbat lama ciuruită a etmoidului, intrând în cutia craniană
Click pentru răspuns 👆
navigation
Cu ce te
putem ajuta?