Folosește rezultatele simulării în favoarea ta!

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie
Filtrează
după capitol
chevron_right

Cum reacționează metilamina cu apa?

 • Reacția de ionizare cu apa:

Este o reacție de echilibru (parțială / reversibilă) cu formare de hidroxizi și săruri de amoniu

Click pentru răspuns 👆

Ce obținem din reacția anilinei cu clorura de benzil în raport molar 1:1?

Anilina cu clorura de benzil, în raport molar 1:1, se obtine: clorura de benzil-fenil-amoniu deoarece nu exista bază să neutralizeze HCl format
Click pentru răspuns 👆

Ce se obține din reacția fenolului cu apa de brom? 

2,4,6-tribromofenol (precipitat de culoare albă)

Click pentru răspuns 👆

Care este reacția de ionizare a fenoxidului de sodiu?

Fenoxizii alcalini sunt substanțe ionice, solubile în apă FĂRĂ IONIZARE.

Click pentru răspuns 👆

Care este reacția de obținere a fenolului din cumen și în ce condiții decurge aceasta?

Industrial - oxidarea cumenului (izopropilbenzenului) la hidroperoxid de cumen (cu aer la 1200C şi 4 atm.) şi descompunerea hidroperoxidului în acetonă şi fenol în prezența acidului sulfuric (0,02-0,1%).

Click pentru răspuns 👆

Câți izomeri aromatici sunt pentru formula moleculară C7H8 ?

5 izomeri

Click pentru răspuns 👆

Care este unghiul legăturilor dintre carbon și oxigen într-un alcool?

 • Unghiul legaturilor este de 109028’ ;
Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă din reacția clorurii de vinil cu Mg, urmată de hidroliză?

Click pentru răspuns 👆

Cum variază reactivitatea derivaților halogenați

Reactivitatea compușilor halogenați CREȘTE în ordinea:

R-F < R-Cl < R-Br < R-I

Cei mai reactivi sunt iododerivaţii, iar cei mai puţin reactivi sunt compuşii fluoruraţi.

Click pentru răspuns 👆
Cum clasificați derivații halogenați în funcție de natura atomilor de carbon de care este legat halogenul?
 • Derivat halogenat primar - atunci când halogenul este legat de un carbon primar.

 • Derivat halogenat secundar - atunci când halogenul este legat de un carbon secundar.

 • Derivat halogenat terțiar - atunci când halogenul este legat de un carbon terțiar.   

      

 

Click pentru răspuns 👆

 Care este formula moleculară generală pentru un compus dibromurat mononesaturat alifatic?

 

CnH2n-2Br2

Click pentru răspuns 👆

Halogenii sunt elemente electronegative sau electropozitive?

Halogenii (F, Cl, Br, I) sunt elemente puternic electronegative

Click pentru răspuns 👆

Care sunt condițiile de reacție dintre arene și alchene?

 • in prezență de acizi Lewis și urme de apă (AlCl3 umedă)  (intermediar reacționează de fapt AlCl3 + 3 HOH à 3HCl + Al(OH)3. Acidul clorhidric rezultat se adiționează la alchenă, formând un compus halogenat care alchilează arena.
 • Cu H2SO4
 • Cu H3PO4 pe suport de kieselgur la 270 °C
Click pentru răspuns 👆

Cu ce substanță se folosește în amestec trotilul, ca explozibil?

Trinitrotoluenul, TNT este întrebuinţat în amestec cu azotatul de amoniu, NH4NO3, ca explozibil (folosit mai ales în exploatările miniere).

Click pentru răspuns 👆

Punctul de topire este mai mare în cazul benzenului sau al toluenului?

Punctele de topire  - cresc cu simetria moleculară; de aceea: benzenul>toluenul

Click pentru răspuns 👆

Care este lungimea legăturilor C-C și C-H în benzen?

 • Lungimea legăturii
  •  C – C  = 1,39  Å,
  • C – H = 1,09 Å;
Click pentru răspuns 👆

Care sunt formulele moleculare generale pentru arenele mononucleare, binucleare condensate și trinucleare condensate?

 • Formula generală a arenelor mononucleare este: CnH(2n-6)
 • F.M. arene binucleare condensate: CnH2n-12
 • F.M. are trinucleare condensate: CnH2n-18
Click pentru răspuns 👆

Ce se întâmplă dacă solubilizăm acetilura disodică în apă?

Acetilurile metalelor alcaline sunt instabile în apă deci vor reacționa cu aceasta, refăcând acetilena.

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă din reacția acetilenei cu clor în faza gazoasă?

Reacția DIRECTĂ (în faza gazoasă) a clorului cu acetilena este o reacție violentă, fiind puternic exotermă iar acetilena descompunându-se în elemente.

CH≡CH + Cl2 --> 2 C    +    2 HCl

Acetilena         Clor         Carbon     Acid clorhidric

Click pentru răspuns 👆

Ce catalizatori se folosesc pentru hidrogenarea parțială și totală a alchinelor și care este produsul majoritar al reacției de hidrogenare?

 • Hidrogenarea parțială în prezență de Pd/Pb2+ - catalizator de paladiu (depus pe suport solid) şi otrăvit cu săruri de plumb
  •     Hidrogenarea parţială are loc cu randamente foarte mici (produsul de reacţie majoritar fiind tot alcanul)
 • Hidrogenarea totala in prezența de Ni, Pt sau Pd şi exces de H2)
Click pentru răspuns 👆
navigation