Easter Sale

 

până la -35%
Valabil 16 aprilie - 7 mai 2024

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Medicină UMFST - Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie ”Emil Palade”)

Calendar concurs 2023:

📅 Examen admitere (test grila) - 23 iulie 2023

📝 Perioada inscrierilor - 15-20 iulie 2023

 

🎓 FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI DENTARĂ

6 ani ( 3 ore | 💯 100 grile: anatomie sau chimie | ⚠️ 4 opțiuni - 1 sau 2 corecte)

Notă finală admitere = 90% x nota de la proba scrisă + 10% x media generală de la bacalaureat

 

🎓 FACULTATEA DE FARMACIE

5 ani ( 3 ore | 💯 100 grile: chimie | ⚠️ 5 opțiuni - 1 corect)

 

📊 STATISTICI 2023:

Specializare Candidați Admiși Buget Note Admiși Buget Admiși la Taxă Nota Admiși la Taxă
Medicina generala (română) 662 149 🔝9,48 - 🔚7,60 70 🔚6,96
Medicina generala (maghiară) 288 149 🔝9,51 - 🔚5,81 - -
Medicina dentară (română) 162 45 🔝9,28 - 🔚6,54 25 🔚5,47
Medicina dentară (maghiară) 58 30 🔝8,62 - 🔚5,03 - -
Medicina militară 84 40 🔝9,51 - 🔚6,23 - -
Farmacie (română) 7 6 🔝9,97 - 🔚9,27 - -
Farmacie (maghiară) 14 14 🔝9,89 - 🔚5,96 - -
Cosmetică medicală 16 16 🔝9,57 - 🔚6,29 - -
Asistent farmacie Bistrița 3 3 🔝7,65 - 🔚6,99 - -
AMG (română) 57 55 🔝9,65 - 🔚6,19 - -
AMG (maghiară) 47 46 🔝9,67 - 🔚6,36 - -
AMG Bistrița 45 43 🔝9,77 - 🔚6,21 - -
BFKTR 45 44 🔝9,55 - 🔚6,18 - -
ND - 8 🔝9,51 - 🔚6,98 - -
TD 21 20 🔝9,38 - 🔚6,3 - -

Medicină generală în limba română: 662 candidati 🧑🎓 | 🟢 149 admisi buget (🔝9,48 - 🔚7,60) | 💰 70 admisi la taxă (🔚6,96)

Medicină generală în limba maghiară: 288 candidati 🧑🎓 | 🟢 149 admisi buget (🔝9,51 - 🔚5,81)

Medicină dentară în limba română: 162 candidati 🧑🎓 | 🟢 45 admisi buget (🔝9,28 - 🔚6,54) | 💰 25 admisi la taxă (🔚5,47)

Medicină dentară in limba maghiara: 58 candidati 🧑🎓 | 🟢 30 admisi la buget (🔝8,62 - 🔚5,03)

Medicină militară: 84 candidati 🧑🎓 | 🟢 40 admisi la buget (🔝9,51 - 🔚6,23)

Farmacie în limba română: 7 candidati 🧑🎓 | 🟢 6 admisi (🔝9,97 - 🔚9,27)

Farmacie în limba maghiară: 14 candidati 🧑🎓 | 🟢 (🔝9,89 - 🔚5,96)

Cosmetică medicală: 16 candidati 🧑🎓 | 🟢 16 admisi buget (🔝9,57 - 🔚6,29)

Asistent farmacie Bistrița: 3 candidati 🧑🎓 | 🟢 3 admisi buget (🔝7,65 - 🔚6,99)

AMG în limba română: 57 candidati 🧑🎓 | 🟢 55 admisi buget (🔝9,65 - 🔚6,19)

AMG în limba maghiară: 47 candidati 🧑🎓 | 🟢 46 admisi buget (🔝9,67 - 🔚6,36)

AMG Bistrița: 45 candidati 🧑🎓 | 🟢 43 admisi buget (🔝9,77 - 🔚6,21)

BFKTR: 45 candidati 🧑🎓 | 🟢 44 admisi buget (🔝9,55 - 🔚6,18)

ND: 🟢 8 admisi buget (🔝9,51 - 🔚6,98)

TD: 21 candidati 🧑🎓 | 🟢 20 admisi buget (🔝9,38 - 🔚6,3)

 

🔙 Statistici 2022:

 

Medicină Generală: 709 înscriși 🧑🎓 | 🟢 150 locuri buget (🔝9,58 - 🔚7,67) | 💰 80 locuri taxă (🔚7,07)

Medicină Dentară: 103 înscriși 🧑🎓 | 🟢 40 locuri buget (🔝9,33 - 🔚6,7) | 💰 30 locuri taxă (🔚6,03)

Farmacie: 5 înscriși 🧑🎓 | 🟢 4 locuri buget (🔝9,85 - 🔚9,45)

 

 

Link util: https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2023/rezultate-admitere-iulie-2023.html

 

📄 CONDIȚII:

BIBLIOGRAFIE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI DENTARĂ (anatomie sau chimie)

FARMACIE (doar chimia)

 

Admiterea la programele de studii Medicină, Medicină Dentară și Medicină Militară
Proba Biologie


Bibliografia constă din manualul Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină Barron’s ediţia în limba română, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és
élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához ediţia în limba maghiară, Editura University Press
2022, precum şi cele menţionate în ” Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie
și
Fiziologie pentru admitere la facultățile de medicină respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz .
Aceste cărți se pot achiziționa la librăria universității accesând link-ul: https://librarie.umfst.ro/anatomie-si-fiziologie-umana-pentru-admitere-la-facultatile-de-medicina sau se pot împrumuta de la biblioteca universității. Detalii legate de condițiile de împrumut găsiți accesând link-ul:
https://www.umfst.ro/fileadmin/directia_adm/biblioteca/CONDITII_DE_IMPRUMUT.pdf

Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns. Toate cele 100 de întrebări vor fi de tip „întrebări cu răspunsuri la alegere” și vor fi „la prima vedere”, adică vor fi formulate de către comisia de admitere înainte de concurs.
Întrebările pot avea 1 sau 2 răspunsuri corecte. Nu se va preciza care dintre întrebări au 1 sau 2 răspunsuri corecte

____________________________________________________

Proba de concurs Chimie

Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns. Toate cele 100 de întrebări vor fi de tip „întrebări cu răspunsuri la alegere” și vor fi „la prima vedere”, adică vor fi formulate de către comisia de admitere înainte de concurs. Întrebările pot avea 1 sau 2 răspunsuri corecte. Nu se va preciza care dintre întrebări au 1 sau 2 răspunsuri corecte.
Tematică:
I. Noţiuni generale de chimie. Soluţii. Solubilitate. Caracter acido-bazic. pH. Reacţii acido-bazice. Echilibru acido-bazic. Soluţii tampon. Reacţii redox. Energia şi reacţiile chimice.
II. Structura şi reactivitatea compuşilor organici. Structura compuşilor organici şi nesaturarea echivalentă. Hibridizare. Formarea legăturilor covalente, legături sigma şi pi, legături covalente simple şi multiple, orientarea spaţială a legăturilor covalente. Tipuri de atomi de carbon, catene de atomi de carbon. Legături covalente omogene şi heterogene. Legătura ionică şi legătura coordinativă. Legătura covalentă polară şi cea nepolară, polaritatea moleculelor. Legături intermoleculare. Izomerie (de constituţie şi stereoizomerie enantiomerie şi diastereoizomerie). Tipuri de reacţii ale compuşilor organici (substituţia, adiţia, eliminarea, transpoziţia, reacţii de oxido- reducere în chimia organică). Grupe funcţionale şi clasificarea compuşilor organici în funcţie de tipul grupei funcţionale.
III. Clase de compuşi organici. Hidrocarburi, compuşi halogenaţi, alcooli, fenoli, amine, aldehide şi cetone, compuşi carboxilici, derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici, nitroderivaţi, săpunuri şi detergenţi.
IV. Compuşi cu importanţă biologică şi noţiuni de biochimie. Zaharide, aminoacizi, peptide, proteine, grăsimi, acizi nucleici, enzime, hormoni, hidroxiacizi şi cetoacizi, hormoni, metabolism, energia în sistemele biologice.
V. Alte clase de compuşi organici. Medicamente, coloranţi.
VI. Aplicaţii numerice. Aplicaţiile numerice includ calcule de concentraţii, diluţii, conversii de unităţi de măsură, randamente de reacţie.


Bibliografie

1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Chimie clasa a XI-a, C1, Editura ALL, București, 2001. ISBN 973-684-405-6
2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Chimie X, Editura LVS Crepuscul, 2005. ISBN 973-8265-47-9
3. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a-XII-a, C1, Editura
ALL, București, 2002. ISBN 973-571-414-0

4. Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, Chimie C1, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008. ISBN 978-973-135-354-8
5. Ion Baciu, Daniela Bogdan, Stefan Tomas, CHIMIE. Manual pentru clasa a XI-a, C1, Editura Mistral, 2006. ISBN 973-86291-9-5
6. Capitolele/subcapitolele: 3, 5, 6, 7, 8.1, 8.2 şi 8.3 în: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Chimie, manual pentru clasa a IX-a, Editura LVS Crepuscul, 2004. ISBN 973-8265-25-8
(Ediţie revizuită 2015)

7. Capitolele/subcapitolele: 1, 2 şi 4.1 în: Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Lia Cojocaru, Veronica David, Chimie C1 clasa a XII-a, Editura ALL, 2007. ISBN 978-973-684-
666-3
 

Programul de studii Farmacie
Proba de concurs Chimie organică


Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 5 variante de răspuns. Întrebările vor avea un singur răspuns corect și testul va fi constituit astfel:
50 de întrebări extrase din cartea cu întrebări de chimie organică, Veronica Avrigeanu şi col.: Chimie organică teste de admitere în învățământul superior medico-farmaceutic, Editura University Press, 2014, capitolul I
50 de întrebări „la prima vedere”, elaborate de comisia de admitere din tematica şi bibliografia indicate în continuare.
Tematică:
I . Structura compuşilor organici. Legături chimice, catene de atomi, izomerie, tipuri de reacții, grupe funcționale.
II . Clase de compuşi organici. Hidrocarburi (saturate, nesaturate, aromatice). Compuşi halogenaţi. Alcooli, fenoli. Amine. Aldehide şi cetone. Compuşi carboxilici. Esteri. Amide. Săpunuri şi detergenţi. Aminoacizi. Proteine. Grăsimi. Zaharide.
Bibliografie
1.  Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Chimie clasa a XI-a, C1, Editura ALL, București, 2001. ISBN 973-684-405-6
2. Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin: Chimie clasa a X- a, Grup editorial Art, București, 2010. (Manual aprobat în 2005) ISBN 978-973-124-240-8
3. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a-XII-a, C1, Editura ALL, București, 2002. ISBN 973-571-414-0
4. Veronica Avrigeanu şi col.: Chimie organică teste de admitere în învățământul superior medico-farmaceutic, capitolul I, Editura University Press, 2014.


Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:

Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1

 

Whatsapp: 0743769752

Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro

Instagram: https://www.instagram.com/meditatiimedicina/

Articole similare

 • Medicină UMFST - Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie ”Emil Palade”)

  Medicină UMFST - Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie ”Emil Palade”)

  🏥 UMFST Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie ”Emil Palade”): 📊 Locuri și medii de intrare pentru 2022 & 2023: 👩‍⚕️ Medicină Generală, 🦷 Medicină Dentară, 💊 Farmacie, 🩺 TD, 🔬 BFKTR, 🌡️ AMG, 🚑 ND, 💄 Cosmetică, 🔖 Asistent Farmacie,

 • Anxietatea examenului

  Anxietatea examenului

  Anxietatea este o patologie care include simptome cum ar fi atacurile de panică, agorafobia. Cum putem depăși teama de examen? Cum putem lucra cu mintea și simțurile noastre pentru ca acest sindrom anxios să nu ne mai facă să pierdem controlul?

 • Sfaturi pentru elevi în pregătirea pentru Admiterea la Medicină Generală, Dentară, Farmacie

  Sfaturi pentru elevi în pregătirea pentru Admiterea la Medicină Generală, Dentară, Farmacie

  Foarte important este stilul de viață adoptat în pregătirea pentru examenul de Admitere de Medicină Generlă, Dentară sau Farmacie! Iată aici câteva dintre sugestiile noastre documentate și observate, care sperăm să vină în sprijinul vostru! Echilibru și mult spor vă dorim!

 • Statistică Facultăți 2022, 2021, 2020 și 2019

  Statistică Facultăți 2022, 2021, 2020 și 2019

  Drumul spre succes al unui viitor medicinist este presărat cu .. examene! 🤓🤦‍♀️ Să observăm puțin statisticile exemenelor de Admitere de anul acesta dar și cele din anii trecuți. Ne bucurăm să observăm că în anul 2022, Domeniul Medical a atras aproximativ 18.000 de concurenți în toată țara care s-au luptat pentru cele 8444 locuri scoase la concurs. În anul 2021 a crescut numărul candidaților la Medicină Generală cu aproape 20%. Aproximativ 10.543 candidați au luptat pentru 3448 locuri (dintre care 2336 la buget și 1102 locuri la taxă. - La Medicină Dentară au luptat 3557 candidați pentru 1139 locuri. - La Farmacie au luptat 632 candidați pe 1102 locuri. - La AMG s-au înscris 1779 candidați pentru cele 1251 locuri - La BFK au fost aproximativ 520 candidați pentru 585 locuri - La TD 487 candidați au concurat pentru 477 locuri - Restul specialităților (Radiologie-Imagistică, Nutriție și Dietetică, Moașe, Bio-Inginerie, Profilaxie stomatologică au însumat aproximativ 481 candidați pentru 615 locuri. În anul 2020 au fost aproximativ 8757 candidați numai la Medicină Generală care au luptat pentru cele cca 3334 locuri (2442 buget + 892 taxă) în toată țara. 🧐 Am dorit să trecem astfel în revistă, succint, ce s-a întâmplat, câți s-au înscris și notele obținute pentru a fi admis la facultatea de medicina generală, dentară, farmacie sau fmam. De aceea vă prezentăm o statistică a facultăților din țară! ✍️👀 Spor la lucru pentru a ne apropia cât mai mult de targetul dorit! Echipa www.meditatii-medicina.ro

 • Facultatea de Medicină - Universitatea ”Titu Maiorescu” București

  Facultatea de Medicină - Universitatea ”Titu Maiorescu” București

  Tematica la Facultatea de Medicină din cadrul Universității ”Titu Maiorescu” pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, FMAM, TD

 • Facultatea de Medicină și Farmacie Galati - ”Universitatea Dunărea de Jos”

  Facultatea de Medicină și Farmacie Galati - ”Universitatea Dunărea de Jos”

  Tematică 2024, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2022, 2021, 2020 si 2019 la Facultatea de Medicină și Farmacie (Universitatea Dunărea de Jos) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, Moașe, TD

 • Facultatea de Medicină și Farmacie - Craiova

  Facultatea de Medicină și Farmacie - Craiova

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2023, 2022, 2021, 2020 si 2019 la UMFCV (Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, RI.

 • Facultatea de Medicină și Farmacie - Arad ”Vasile Goldiș”

  Facultatea de Medicină și Farmacie - Arad ”Vasile Goldiș”

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare în 2022, 2021, 2020 si 2019 Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, BFKT, TD, Nutritie.

 • Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea Oradea

  Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea Oradea

  Tematică 2024, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2023, 2022, 2021, 2020 și 2019 la Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea Oradea pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, ND, RI

 • Medicină Sibiu - Universitatea ”Lucian Blaga”

  Medicină Sibiu - Universitatea ”Lucian Blaga”

  Tematică, nr. locuri, dar și media de intrare buget și taxă în 2022, 2021, 2020 și 2019 la ULBS (Universitatea ”Lucian Blaga”) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD.

 • Medicină Brașov - Universitatea Transilvania

  Medicină Brașov - Universitatea Transilvania

  Tematică, media de intrare buget și taxă în 2023, 2022, 2021, 2020 si 2019 la Universitatea Transilvania din Brașov pentru Facultățile de Medicină Generală, FMAM, BFKT, LC.

 • Medicină Constanța - Universitatea Ovidius

  Medicină Constanța - Universitatea Ovidius

  Tematică admitere medicină, nr. locuri, dar și media de intrare buget și taxă în anii trecuți: 2023, 2022, 2021,2020, 2019 la Universitatea Ovidius din Constanța pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, FMAM, BFKT, TD, Asistență de Farmacie

 • UMFCD - Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila (Medicină Generală, Dentară, Farmacie)

  UMFCD - Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila (Medicină Generală, Dentară, Farmacie)

  Tematica Admiterii 2024, număr de locuri, media de intrare, în anii trecuți concurență - Medicină Generală, Dentară și Farmacie Pentru UMFCD - Carol Davila.

 • Avantajul facultatilor de medicina din Romania.

navigation
Cu ce te
putem ajuta?