Învăț cu meditatii-medicina.ro Săptămâna 3

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Izomeria optică

Ce trebuie să reținem:

  • compușii care se privesc în olglindă sunt enantiomeri (de exemplu perechile 1 cu 2 / 3 cu 4 / 5 cu 6 / 7 cu 8
  • compușii care nu se privesc în oglindă sunt diasteroizomeri (de exemplu 1 cu oricare alt compus în afară de enantiomerul său deci 1 cu 3/4/5/6/7/8;   sau 2 cu 3/4/5/6/7/8, etc)
  • o variantă de diasteroizomeri sunt epimerii: diferă prin poziția unui singur carbon asimetric (de exemplu 1 cu 3 / 2 cu 4 / 1 cu 5 / 2 cu 6 , etc)
  • în cazul substanței exemplificate mai jos, avem un compus cu 3 carboni asimetrici deci 2 3 = 8 stereoizomeri. Dacă lucrăm ordonat, în perechi de enantiomeri, observăm că pentru o substanță cu 8 stereoizomeri fără mezoformă sunt de fapt tot 8 enantiomeri și de asemenea tot 8 diasteroizomeri (doar că sunt considerate perechile diferit).
  • Enantiomerii au proprietăți fizice și chimice identice. Diasteroizomerii au proprietăți fizice și chimice diferite. De aceea în loc să fim întrebați dacă doi compuși sunt enantiomeri (de exemplu D-glucoza cu L-glucoza), se afirmă că proprietățile lor fizice chimice sunt identice.

izomeri optici35 Ch -1mar 2019

navigation