view_headline Cuprins

 • Derivați funcționali carboxilici
  • 1) Halogenuri acide
   • 1. 1) Nomenclatură
   • 1. 2) Metode de obținere
    • 1. 2. 1) Din acizi + pentaclorura de fosfor
    • 1. 2. 2) Din compusi halogenati alifatici
   • 1. 3) Proprietăți fizice
   • 1. 4) Proprietăți chimice
    • 1. 4. 1) Hidroliza
    • 1. 4. 2) Acilari
  • 2) Anhidride acide
   • 2. 1) Nomenclatură
   • 2. 2) Proprietăți fizice
   • 2. 3) Metode de obținere
    • 2. 3. 1) Deshidratare intramoleculara
    • 2. 3. 2) Oxidarea naftalinei
    • 2. 3. 3) Din clorură acidă și sarea acidului respectiv
   • 2. 4) Proprietăți chimice
    • 2. 4. 1) Hidroliza
    • 2. 4. 2) Acilarea arenelor
    • 2. 4. 3) Reacția cu aminele
    • 2. 4. 4) Reacția cu NH3
    • 2. 4. 5) Reacția cu alcooli
  • 3) Esteri
   • 3. 1) Nomenclatură
   • 3. 2) Izomerie
   • 3. 3) Proprietăți fizice
   • 3. 4) Metode de obținere
    • 3. 4. 1) Esterificarea alcoolilor cu acizi
    • 3. 4. 2) Acilarea alcoolilor/fenolilor/fenoxizilor cu cloruri acide
    • 3. 4. 3) Acilarea alcoolilor/fenolilor/fenoxizilor cu anhidre acide
    • 3. 4. 4) Adiṭia acizilor carboxilici la alchine
   • 3. 5) Proprietăți chimice
    • 3. 5. 1) Hidroliza
    • 3. 5. 2) Transesterificarea
    • 3. 5. 3) Reacția cu NH3
    • 3. 5. 4) Reacția cu aminele primare și secundare
    • 3. 5. 5) Reducerea esterilor
  • 4) Amide
   • 4. 1) Nomenclatură
   • 4. 2) Proprietăți fizice
   • 4. 3) Clasificare
   • 4. 4) Metode de obținere
    • 4. 4. 1) Din amoniac prin acilare cu cloruri acide
    • 4. 4. 2) Din amine prin acilare cu cloruri acide
   • 4. 5) Amide particulare
    • 4. 5. 1) Ureea
    • 4. 5. 2) Acetanilida
    • 4. 5. 3) Benzanilida
   • 4. 6) Proprietăți chimice
    • 4. 6. 1) Hidroliza acidă sau bazică
    • 4. 6. 2) Deshidratare amide
    • 4. 6. 3) Reacția de degradare Hoffman
    • 4. 6. 4) Reacția de reducere a amidelor
  • 5) Nitrili
   • 5. 1) Nomenclatură
   • 5. 2) Metode de obținere
    • 5. 2. 1) Deshidratarea amidelor primare
    • 5. 2. 2) Din compuși halogenați
    • 5. 2. 3) Amonoxidarea propenei
    • 5. 2. 4) Adiṭia HCN la alchine
    • 5. 2. 5) Din saruri de diazoniu prin reacṭie cu CuCN
   • 5. 3) Proprietăți chimice
    • 5. 3. 1) Hidroliză acidă sau bazică
    • 5. 3. 2) Reducerea
    • 5. 3. 3) Reacția cu compuși organomagnezieni
  • 6) Reacții particulare
   • 6. 1) Obținerea aspirinei
    • 6. 1. 1) Sinteza Kolbe
    • 6. 1. 2) Din acilarea acidului salicilic
   • 6. 2) Obtinerea alcoolului polivinilic