view_headline Cuprins

 • Sistemul nervos – II
  • 1) Căile ascendente
   • 1. 1) Căi exteroceptive
   • 1. 2) Căi proprioceptive
   • 1. 3) Căi interoceptive
  • 2) Căile descendente
   • 2. 1) Fascicule piramidale
   • 2. 2) Fascicule extrapiramidale
  • 3) Encefalul
   • 3. 1) Trunchiul cerebral
  • 4) Nervii Cranieni
   • 4. 1) Nervii Olfactivi
   • 4. 2) Nervii Optici
   • 4. 3) Nervii Oculomotori
   • 4. 4) Nervii Trohleari
   • 4. 5) Nervii Trigemeni
   • 4. 6) Nervii abducens
   • 4. 7) Nervii faciali
   • 4. 8) Nervii Vestibulocohleari
   • 4. 9) Nervii Glosofaringieni
   • 4. 10) Nervii Vagi
   • 4. 11) Nervii Accesori
   • 4. 12) Nervii hipogloşi
  • 5) Bulbul
  • 6) Mezencefalul
  • 7) Exemple secțiuni medulare