view_headline Cuprins

 • Sângele
  • 1) Caracteristici
  • 2) Plasma
   • 2. 1) Proteinele plasmatice
    • 2. 1. 1) Albuminele
    • 2. 1. 2) Globulinele
    • 2. 1. 3) Fibrinogenul
   • 2. 2) Substanţe transportate în sânge
  • 3) Globulele roşii
   • 3. 1) Morfologie, număr şi producere
   • 3. 2) Hematocritul
   • 3. 3) Hemoglobina
    • 3. 3. 1) Oxigenul
    • 3. 3. 2) Dioxidul de carbon
    • 3. 3. 3) Monoxidul de carbon
   • 3. 4) Distrugerea globulelor roşii
   • 3. 5) Anemia
    • 3. 5. 1) Anemia feriprivă
    • 3. 5. 2) Anemia pernicioasă
    • 3. 5. 3) Anemia aplastică
    • 3. 5. 4) Siclemia
    • 3. 5. 5) Talasemia
   • 3. 6) Grupele sanguine
   • 3. 7) Antigenul Rh
  • 4) Globulele albe
   • 4. 1) Tipurile de celule albe
    • 4. 1. 1) Neutrofilele
    • 4. 1. 2) Bazofilele şi eozinofilele
    • 4. 1. 3) Limfocitele
    • 4. 1. 4) Monocitele
    • 4. 1. 5) Macrofagele
   • 4. 2) Caracteristicile elementelor figurate
  • 5) Plachetele sanguine
   • 5. 1) Coagularea sângelui
    • 5. 1. 1) Calea intrinsecă
    • 5. 1. 2) Calea extrinsecă
    • 5. 1. 3) Tromboza