view_headline Cuprins

 • Compuși carboxilici
  • 1) Nomenclatură
  • 2) Clasificare
   • 2. 1) Acizi monocarboxilici saturați
   • 2. 2) Acizi nesaturați
   • 2. 3) Acizi dicarboxilici saturați
   • 2. 4) Acizi aromatici
  • 3) Nomenclatura radicalilor acizilor carboxilici
  • 4) Izomerie
  • 5) Metode de obținere
   • 5. 1) Alcani superiori sau ramificați
   • 5. 2) Din alchene si poliene
   • 5. 3) Din acetilenă
   • 5. 4) Din hidrocarburi aromatice
   • 5. 5) Din derivați trihalogenați geminali
   • 5. 6) Din alcooli
   • 5. 7) Fermentație alcoolică a etanolului
   • 5. 8) Din aldehide
   • 5. 9) Din esteri
   • 5. 10) Din cloruri acide
   • 5. 11) Din anhidride acide
   • 5. 12) Din amide
   • 5. 13) Din nitrili
   • 5. 14) Reacția de carboxilare
  • 6) Proprietăți fizice
  • 7) Proprietăți chimice
   • 7. 1) Reacția cu metalele reactive
   • 7. 2) Deshidratarea acizilor dicarboxilici
   • 7. 3) Esterificarea cu alcooli
   • 7. 4) Decarboxilarea
   • 7. 5) Oxidarea
   • 7. 6) Descompunerea
   • 7. 7) Condensare cu amoniac și amine
   • 7. 8) Reacția cu PCl5
   • 7. 9) Ionizarea
   • 7. 10) Aciditatea