view_headline Cuprins

 • Celula
  • 1) Structură
   • 1. 1) Membrana celulară
   • 1. 2) Citoplasmă
   • 1. 3) Organite comune
    • 1. 3. 1) Reticulul endoplasmic neted
    • 1. 3. 2) Reticulul endoplasmic rugos
    • 1. 3. 3) Ribozomi
    • 1. 3. 4) Aparatul Golgi
    • 1. 3. 5) Mitocondriile
    • 1. 3. 6) Lizozomii
    • 1. 3. 7) Centrozomul
   • 1. 4) Organite specifice
   • 1. 5) Nucleul
  • 2) Proprietățile celulei
   • 2. 1) Transportul transmembranar
    • 2. 1. 1) Microtransport
     • 1. 1. 1) Difuziunea
     • 1. 1. 2) Osmoză
     • 1. 1. 3) Difuziunea facilitată
     • 1. 1. 4) Transportul activ
    • 2. 1. 2) Macrotransport
     • 1. 2. 1) Endocitoză
     • 1. 2. 2) Exocitoză
   • 2. 2) Potenţialul de membrană
    • 2. 2. 1) Potenţial membranar de repaus
    • 2. 2. 2) Potenţial de acţiune
  • 3) Perioada refractară
  • 4) Țesuturile
   • 4. 1) Țesut epitelial
    • 4. 1. 1) Epitelii de acoperire
    • 4. 1. 2) Epitelii Glandulare
    • 4. 1. 3) Epitelii senzoriale
   • 4. 2) Țesut conjuctiv
    • 4. 2. 1) Ţesuturi conjunctive moi
    • 4. 2. 2) Ţesuturi conjunctive semidure
    • 4. 2. 3) Ţesut conjunctiv dur
    • 4. 2. 4) Ţesut conjunctiv fluid
   • 4. 3) Țesut muscular
   • 4. 4) Țesut nervos