view_headline Cuprins

 • Compuși Carbonilici
  • 1) Clasificare
   • 1. 1) După natura grupării carbonil
   • 1. 2) După natura radicalului
  • 2) Nomenclatură
   • 2. 1) Aldehide
   • 2. 2) Cetone
  • 3) Proprietăți fizice
  • 4) Metode de obținere
   • 4. 1) Din alcani
   • 4. 2) Din alchene
   • 4. 3) Din alchine
    • 4. 3. 1) Hidratarea alchinelor
    • 4. 3. 2) Oxidarea carbonului cuaternar cu reactiv Bayer
   • 4. 4) Din arene
    • 4. 4. 1) Acilarea Friedel Crafts
    • 4. 4. 2) Oxidarea antracenului
    • 4. 4. 3) Din cumen prin oxidare cu oxigen din aer
   • 4. 5) Din derivați halogenați
   • 4. 6) Din alcooli
    • 4. 6. 1) Oxidarea blândă a alcoolilor
    • 4. 6. 2) Oxidarea blândă catalitică
    • 4. 6. 3) Deshidratarea glicerinei
   • 4. 7) Din fenoli
  • 5) Proprietăți chimice
   • 5. 1) Reacții de adiție
    • 5. 1. 1) Adiția Hidrogenului
    • 5. 1. 2) Adiția compușilor organomagnezieni
    • 5. 1. 3) Adiția de acid cianhidric
    • 5. 1. 4) Adiția hidracizilor
    • 5. 1. 5) Adiția alcoolilor
    • 5. 1. 6) Adiția alchinelor marginale
   • 5. 2) Reacții de condensare
    • 5. 2. 1) Condensarea aldolică
    • 5. 2. 2) Condensarea crotonică
    • 5. 2. 3) Condensarea formaldehidei cu fenolul
    • 5. 2. 4) Condensarea compușilor carbonilici
   • 5. 3) Reacții de oxidare ale aldehidelor
    • 5. 3. 1) Oxidarea cu K2Cr2O7
    • 5. 3. 2) Oxidarea cu reactiv Tollens
    • 5. 3. 3) Oxidarea cu reactiv Fehling la încălzire
    • 5. 3. 4) Autooxidarea aldehidelor cu O2
    • 5. 3. 5) Oxidare cu apa de brom