view_headline Cuprins

 • Derivați halogenaṭi
  • 1) Clasificare
   • 1. 1) În funcţie de numărul atomilor de halogen
   • 1. 2) În funcţie de natura halogenului
   • 1. 3) În funcție de natura radicalului hidrocarbonat
   • 1. 4) În funcție de natura atomilor de carbon de care este legat halogenul
   • 1. 5) În funcţie de natura atomilor de halogen din moleculă
   • 1. 6) În funcție de reactivitate
  • 2) Nomenclatură
   • 2. 1) Halogeno - Hidrocarbură
   • 2. 2) Halogenura de radical
  • 3) Izomerie
  • 4) Metode de obținere
   • 4. 1) Din Alcani
   • 4. 2) Din Alchene
   • 4. 3) Din Alchine
   • 4. 4) Din arene
  • 5) Proprietăți fizice
  • 6) Utilizare
  • 7) Proprietăți chimice
   • 7. 1) Hidroliza în mediu bazic
   • 7. 2) Reacția cu sărurile
   • 7. 3) Reacția de alchilare a amoniacului si a aminelor
   • 7. 4) Reacția cu metalele
   • 7. 5) Reacţia de alchilare a arenelor
   • 7. 6) Reacţia de DEHIDROhalogenare
   • 7. 7) Reacția cu cianurile alcaline