view_headline Cuprins

 • Alcani
  • 1) Nomenclatura
   • 1. 1) Nomenclatura – alcani
   • 1. 2) Nomenclatura izoalcanilor
   • 1. 3) Reprezentanți cu nume particular
  • 2) Proprietăți fizice
  • 3) Izomerie
  • 4) Proprietăți chimice
   • 4. 1) Reacția de halogenare
   • 4. 2) Reacția de izomerizare
   • 4. 3) Reacția de descompunere termică
   • 4. 4) Reactia de dehidrogenare catalitică
   • 4. 5) Reacția de ardere
   • 4. 6) Reacțiile de oxidare parțială ale metanului
 • Cicloalcani
  • 1) Izomerie cicloalcani
  • 2) Nomenclatură
 • Tipuri Formule
  • 1) Formula moleculară
  • 2) Formula brută
  • 3) Formula structurală plană
  • 4) Formula de proiecție