view_headline Cuprins

 • Amine
  • 1) Clasificări
   • 1. 1) După numărul radicalilor legați de N
  • 2) Nomenclatură
  • 3) Reprezentanți
  • 4) Metode de obținere a aminelor
   • 4. 1) Din compusi halogenati
   • 4. 2) Din compuși hidroxilici
   • 4. 3) Din nitroderivați
   • 4. 4) Din nitrili
   • 4. 5) Din amide
   • 4. 6) Alchilarea cu oxid de etenă
  • 5) Proprietăți fizice
  • 6) Proprietăți chimice
   • 6. 1) Caracterul bazic
   • 6. 2) Alchilarea
   • 6. 3) Acilarea
   • 6. 4) Reacții cu acidul azotos - HONO
   • 6. 5) Reacția de cuplare a sărurilor de arendiazoniu
   • 6. 6) Reacții de condensare ale compușilor carbonilici cu compuși cu azot
  • 7) Utilizări ale aminelor