view_headline Cuprins

 • Aminoacizi
  • 1) Nomenclatură
  • 2) Clasificare
   • 2. 1) După numărul de grupări funcționale
   • 2. 2) După polarizare
  • 3) Proprietăți fizice
  • 4) Metode de obținere
   • 4. 1) Hidroliza peptidelor și proteinelor
   • 4. 2) Reacția halogeno-acizilor cu amoniacul
   • 4. 3) Reacția hidroxiacizilor cu amoniacul
   • 4. 4) Sinteza STRECKER
   • 4. 5) Din organisme uni/pluricelulare
  • 5) Proprietăți chimice
   • 5. 1) Neutralizarea intramoleculară
   • 5. 2) Reacṭii caracteristice grupei –COOH
   • 5. 3) Reacṭii caracteristice grupei –NH2
   • 5. 4) Reacția de condensare
 • Peptide
  • 1) Nomenclatură
  • 2) Clasificare
  • 3) Metode de obținere
  • 4) Proprietăți chimice
 • Proteine
  • 1) Clasificare
   • 1. 1) După compoziție
   • 1. 2) După solubilitate
  • 2) Proprietăți chimice
   • 2. 1) Hidroliza proteinelor
   • 2. 2) Denaturarea proteinelor
   • 2. 3) Renaturarea proteinelor