Generează o SIMULARE chiar acum

offline_bolt Flashcards

Filtrează
dupa materie si capitol
chevron_right

Alchena care în urma oxidării energice conduce la 2 moli de propanonă, este:

2,2-dimetil-2-butenă

Click pentru răspuns 👆

Alchena care în urma oxidării energice conduce la acid etanoic și propanonă este:

2-metil-2-butenă

Click pentru răspuns 👆

Alchena care prin oxidare energică conduce la dioxid de carbon, apă și propanonă în raport 1:1:1, este:

 

Izobutena

 

 

Click pentru răspuns 👆

Ce alchenă conduce prin oxidare în KMnO4/H2SOla 2 moli de acid acetic?

2-butenă

Click pentru răspuns 👆

Ce hidrocarbură conduce prin oxidare energică la dioxid de carbon, apă și acid propanoic în raport molar 1:1:1?

1-butenă

Click pentru răspuns 👆

Ce alchenă conduce prin oxidare energică la dioxid de carbon, apa și acid acetic în raport 1:1:1?

Propena

Click pentru răspuns 👆

Care este variația de culoare a soluției de brom în reacție cu alchenele

inițial este brun roșcat iar în reacție cu alchenele se decolorează

Click pentru răspuns 👆

Ce tipuri de orbitali prezintă atomul de carbon implicat în dubla legătură?

Un orbital p si 3 orbitali hibrizi de tip sp2

Click pentru răspuns 👆

Legăturile sigma (între carboni și între C-H) se găsesc în același plan sau în planuri diferite?

în același plan

Click pentru răspuns 👆

Ce tipuri de legături prezintă dubla legătură?

sigma și pi

Click pentru răspuns 👆

Care este lungimea legăturii C=C

1,33Å

Click pentru răspuns 👆

Care este nesaturarea echivalentă a alchenelor?

1(1 dublă= 1 nesaturare)

Click pentru răspuns 👆

Atomii de carbon implicaţi în dublă legătură se numesc:

vinilici

Click pentru răspuns 👆

Alcanii sunt izomeri de funcțiune cu:

Nu prezintă izomerie de funcțiune cu nici o altă clasă de compuși

Click pentru răspuns 👆

Care este alcanul cu numărul minim de atomi de carbon ce prezintă izomerie optică?

 

Click pentru răspuns 👆

Care este denumirea IUPAC al neopentanului?

2,2-dimetil-propan

Click pentru răspuns 👆

Denumirea IUPAC al izobutanului este:

2-metil-propan

Click pentru răspuns 👆

Reacții ale alcanilor care au loc cu scindarea legăturii C-H:

 

Substituția, dehidrogenare, oxidarea(parțială)

Click pentru răspuns 👆

Reacții ale alcanilor care au loc cu scindarea legăturilor C-C:

Cracare, Izomerizare, arderea

 

 

Click pentru răspuns 👆

Ce tipuri de legături prezintă alcanii?

Covalente simple C-C și C-H

Click pentru răspuns 👆
navigation