Învăț cu meditatii-medicina.ro Săptămâna 10

offline_bolt Flashcards

Filtrează
dupa materie si capitol
chevron_right

În ce sunt solubile grăsimile?

Grăsimile sunt solubile în: hidrocarburi, alcooli, solvenți organici. Sunt insolubile în apă.

Click pentru răspuns 👆

Ce reprezintă sicativitatea grăsimilor?

Click pentru răspuns 👆

Cum se pot clasifica detergenții după natura grupării hidrofile?

Ionici(anionici și cationici) și neionici(polieterii)

Click pentru răspuns 👆

Care este porțiunea hidrofilă a unui detergent neionic?

Gruparea polieterică.

Click pentru răspuns 👆

Din ce este alcătuită partea hidrofilă a unui săpun?

Click pentru răspuns 👆

Partea hidrofobă a unui săpun este orientată către grăsime sau către apă?

Click pentru răspuns 👆

Sărpunurile de sodiu sunt solide sau lichide?

Solide.

Click pentru răspuns 👆

Ce reprezintă râncezirea grăsimilor?

Râncezirea grăsimilor este o proces de oxidare cu oxigen din aer

Click pentru răspuns 👆

Ce este indicele de saponificare?

Click pentru răspuns 👆

Ce sunt "apele glicerinoase"?

Click pentru răspuns 👆

Hidroliza bazică a grăsimilor este o reacție reversibilă sau ireversibilă?

Ireversibilă.

Click pentru răspuns 👆

Cum este densitatea unei grăsimi comparativ cu cea a apei?

Mai mică.

Click pentru răspuns 👆

Uleiurile sunt gliceride ale acizilor grași saturați sau nesaturați?

Nesaturati.

Click pentru răspuns 👆

Ce nesaturare echivalentă are acidul oleic?

N.E= 2(o dublă legătură C=C și o dublă legătură în gruparea -COOH

 

Click pentru răspuns 👆

Câți atomi de carbon are acidul dodecanoic?

12 atomi de carbon: CH2-(CH2)10-COOH

Click pentru răspuns 👆

Cum sunt albumienele din punct de vedere al solubilității?

Click pentru răspuns 👆

Cum se numeste proteinele care conțin ca și grupare prostetică rest de gliceridă?

Lipoperoteine.

Click pentru răspuns 👆

Ce grupare prostetică prezintă glicoproteinele?

Glucide, zaharide

Click pentru răspuns 👆

Câte peptide se pot obține prin hidroliza tetrapeptidului ser-ala-val-gli?

Click pentru răspuns 👆

Câte dipeptide izomere rezultă în urma condensării dintre serină și alfa-alanină?

2 dipeptide izomere: ser-ala și ala-ser

Click pentru răspuns 👆
navigation