Black Friday

Nu rata reducerile la toate pachetele cu lecții și teste!

-30%
Valabil 15-26 Noiembrie

Învăț cu meditatii-medicina.ro Săptămâna 5

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2020 UMF Carol Davila - Quiz 2 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2020 UMF Carol Davila - Quiz 2 grile online

Dificultate:
avansat
Anatomie - Reproducător
1

Despre testicul este adevărată afirmaţia:

A. este vascularizat de o arteră provenită din aorta abdominală

B. conține canalul epididimar

C. este situat în pelvis

D. este situat posterior de epididim

E. fiecare testicul conţine câte 2-3 lobuli testiculari.

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre testicul este adevărată afirmaţia: Răspuns A

A. este vascularizat de o arteră provenită din aorta abdominală * corect, atât testiculul cât și epididimul primesc vascularizație din aorta abdominală

B. conține canalul epididimar * fals, scrotul conține testiculul și epididimul posterior de testicul

C. este situat în pelvis * fals, este organ extern

D. este situat posterior de epididim * fals, anterior

E. fiecare testicul conţine câte 2-3 lobuli testiculari. * fals, 250-300 lobuli, fiecare conținând 2-3 tubi seminiferi

Dificultate:
avansat
Anatomie - Sistemul Circulator
2

Despre hemostaza fiziologică este corectă afirmaţia:

A. în timpul hemostazei primare are loc formarea tromboplastinei

B. este influenţată de o vitamina produsă şi de microflora intestinală

C. coagularea se realizează în 10 secunde

D. este influenţată de tiamină

E. nu necesită ioni de calciu

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre hemostaza fiziologică este corectă afirmaţia: Răspuns B

A. în timpul hemostazei primare are loc formarea tromboplastinei

B. este influenţată de o vitamina produsă şi de microflora intestinală * corect, vitamina K (filokinona / antihemoragică)

C. coagularea se realizează în 10 secunde

D. este influenţată de tiamină

E. nu necesită ioni de calciu

 

HEMOSTAZA FIZIOLOGICA

Hemostaza fiziologică este reprezentată de totalitatea mecanismelor care intervin în oprirea sȃngerării la nivelul vaselor mici. Are 2 timpi:

I. Hemostaza primară- Timp vasculo-plachetar -

HEMOSTAZA TEMPORARA

Datorită lezării vasului se declanşează 4 mecanisme consecutive:

1. Vasoconstricţie (reflex nervos şi umoral)

  • Nervos – SN Simpatic
  • Umoral – ADH (vasopresina)

2. Aderare trombocite

3. Agregare trombocite

4. Metamorfoza vâscoasa trombocite

TOTAL: 2-4 minute oprire sângerare

II. Hemostaza secundară - Timp plasmatic – Coagulare

HEMOSTAZA DEFINITIVA

Are ca rezultat transformarea fibrinogenului plasmatic, solubil, în fibrină insolubilă.

Participă factori plachetari, plasmatici şi tisulari dar şi Ca (mai ales în faza a doua), sau fosfolipide (în prima fază).

Faza 1: formare tromboplastina - 4-8 minute (cea mai laborioasa)

Faza 2: formare trombina - 10 secunde - Tromboplastina împreună cu Ca transforma protrombina în trombina

Faza 3: formare fibrină - 1-2 secunde - Trombina desface fibrinogenul solubil în monomeri de fibrina insolubilă care se polimerizează spontan rezultând o reţea în care se prind elementele figurate ale sângelui: dop (coagul) iar sȃngerarea se opreşte.

Obs: în hemostaza fiziologică, rol foarte important îl are vitamina K (filochinona / antihemoragică), de aceea în lipsa acesteia pacientul poate avea hemoragii puternice.

 

Dificultate:
avansat
Anatomie - Reproducător
3

Selectaţi afirmaţia corectă despre uter

A. este situat anterior de vezica urinară

B. colul uterin prezintă perimetru

C. miometrul este considerat stratul funcţional

D. după ovulaţie endometrul conţine corpul galben

E. este vascularizat de ramuri din artera iliacă internă

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Selectaţi afirmaţia corectă despre uter Răspuns E

A. este situat anterior de vezica urinară * fals, posterior

B. colul uterin prezintă perimetru * fals, doar corpul prezintă perimetru

C. miometrul este considerat stratul funcţional * fals, endometrul

D. după ovulaţie endometrul conţine corpul galben * fals, corpul galben rămâne în ovar. Oul format prin fecundație se poate implanta în endometru

E. este vascularizat de ramuri din artera iliacă internă * corect, arterele uterine sunt ramuri ale arterelor iliace interne.

Dificultate:
avansat
Anatomie - Mixt anatomie
4

Presiunea coloid-osmotică a plasmei are următoarele caracteristici:

1. are o valoare de 300 mOsm/L

2. este determinată de proteinele plasmatice

3. creşte la valori ale proteinelor plasmatice totale de 2g/dL

4. se opune filtrării glomerulare

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Presiunea coloid-osmotică a plasmei are următoarele caracteristici: Răspuns C (2 și 4)

1. are o valoare de 300 mOsm/L * fals, aceasta este valoarea presiunii osmotice (cea totală a substanțelor ce rețin apa)

2. este determinată de proteinele plasmatice * corect, presiunea osmotică (de sugativă, de reținere a apei) exercitată de proteinele din vasele sanguine este o presiune care se opune filtrării glomerulare. Cu cât mai multe proteine în sânge, cu atât se formează mai puțină urină (de exemplu dacă servim un grătar, reținem mai multă apă în oranism)

3. creşte la valori ale proteinelor plasmatice totale de 2g/dL * fals, proteinele totale plasmatice au o valoare normală de 6-8,5 g/dL deci presiunea este scăzută la valoarea 2g/dL

4. se opune filtrării glomerulare * corect, idem 2

Dificultate:
avansat
Anatomie - Mixt anatomie
5

Chemoreceptori se pot găsi în:

1. mucoasa olfactivă

2. bulbul rahidian

3. corpii carotidieni

4. cornul anterior medular

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Chemoreceptori se pot găsi în: Răspuns A (1,2,3)

1. mucoasa olfactivă * corect, recepționează substanțe chimice volatile, odorante

2. bulbul rahidian * corect, servesc ca și receptori pentru reglarea ventilației

3. corpii carotidieni * corect, idem 2

4. cornul anterior medular * fals, nu avem receptori ci neuroni somatomotori, de execuție

Dificultate:
mediu
Anatomie - Sistemul Respirator
6

Difuziunea oxigenului prin membrana respiratorie depinde de:

1. coeficientul de difuziune al O2

2. grosimea membranei

3. presiunea parţială a O2 din alveolă

4. presiunea parţială a O2 din arterele bronşice

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Difuziunea oxigenului prin membrana respiratorie depinde de: Răspuns A (1,2,3)

1. coeficientul de difuziune al O2 * corect

2. grosimea membranei * corect

3. presiunea parţială a O2 din alveolă * corect

4. presiunea parţială a O2 din arterele bronşice * fals, din capilarele pulmonare provenite din arterele pulmonare

Dificultate:
avansat
Chimie - Probleme Chimie
7

O substanță oganică X formată din C, H, Cl cu masa molară 127g/mol este supusă analizei elementale. Din 25,4 g de substanță s-au obținut 57,4 g de AgCl și 14,4 g H2O. Numărul de izomeri (inclusiv stereoizomeri) ai substanței X sunt:

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

E. 13

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

O substanță oganică X formată din C, H, Cl cu masa molară 127g/mol este supusă analizei elementale. Din 25,4 g de substanță s-au obținut 57,4 g de AgCl și 14,4 g H2O. Numărul de izomeri (inclusiv stereoizomeri) ai substanței X sunt: Răspuns E

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

E. 13

 

În urma analizei:

  • tot hidrogenul din substanță va forma H2O

  • tot clorul va forma AgCl.

 

Transformăm cantitățile de produși obținuți, în moli!

 

masă AgCl m =57,4 g

\upsilon =\frac{m}{M}

M AgCl = 108 + 35,5= 143,5 g/mol

 \upsilon_{AgCL} = \frac{57,4}{143,5} = 0,4 moli AgCl

Masă apă m= 14,4 g

\upsilon =\frac{m}{M}

M H2O = 2x1 + 16 = 18g/mol

ʋ H2O = 14,4/18= 0,8 moli H2O

 

Determinăm masa de Clor

1 mol AgCl……………..35,5 g Cl

0,4 moli AgCl ……………x

x= 14,2 g Cl

 

Determinăm masa de Hidrogen

1 mol H2O………………….2 g H

0,8 moli H2O…………………y

y= 1,6 g H

 

Se adună masele celor 2 elemente iar prin diferență din masa substanței putem afla carbonul:

 

25,4 g substanță – 14,2 g clor – 1,6 g hidrogen = 9,6 g carbon

 

În 25,4 g substanță …….. 9,6 g carbon……1,6 g hidrogen……….14,2 g clor

127 g/mol …………..a…………………b…………………………..c

_____________________________________________________________

a = (127x9,6)/25,4 = 48g carbon

b = (127x9,6)/25,4 = 8g hidrogen

c = (127x14,2)/25,4 = 71g clor

 

Împărțim masa totală a atomilor la masa unui singur atom!

Pentru carbon:

48 g toți carbonii : 12 g un carbon = 4 carboni

Pentru hidrogen:

8 g toți hidrogenii : 1 g un hidrogen = 8 hidrogeni

Pentru clor:

71 g : 35,5 g un clor = 2 at de clor

 

F.M => C4H8Cl2

TOTAL: 13 Izomeri incluzând și pe cei optici (stereo)

 

Dificultate:
avansat
Chimie - Alchene
8

Următoarea afirmaţie este adevărată:

A. glicoproteidele au un glicerid ca grupare prostetică

B. caracterul aromatic scade odată cu creşterea numărului de nuclee aromatice condensate

C. o soluţie apoasa de acid formic de concentraţie 40% se numeşte formol

D. condensarea fenolului cu metanalul poate avea loc numai in mediu alcalin

E. reacţiile de substituţie pe nucleul clorobenzenului decurg mai uşor decât pe nucleul toluenului

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Următoarea afirmaţie este adevărată: Răspuns B

A. glicoproteidele au un glicerid ca grupare prostetică * fals, un glucid (gliceridele formează lipo-proteine)

B. caracterul aromatic scade odată cu creşterea numărului de nuclee aromatice condensate *corect, benzenul are caracterul aromatic cel mai puternic iar acesta scade spre naftalină, cel mai puțin având antracenul

C. o soluţie apoasa de acid formic de concentraţie 40% se numeşte formol * fals, formaldehidă

D. condensarea fenolului cu metanalul poate avea loc numai in mediu alcalin * fals, în mediu alcalin (bazic) poate forma bachelita iar în mediu acid - novolacul

E. reacţiile de substituţie pe nucleul clorobenzenului decurg mai uşor decât pe nucleul toluenului * fals, clorul dezactivează nucleul benzenic de aceea reacțiile pe nucleul clorobenzenului decurg mai greu

Dificultate:
avansat
Chimie - Compuşi carbonilici
9

Care dintre următorii compuşi reprezintă un produs de condensare crotonică:

1.

2.

3.

4.

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Care dintre următorii compuşi reprezintă un produs de condensare crotonică: Răspuns B (1,3)

Pentru a putea verifica dacă un produs a rezultat prin condensare, verificăm dacă avem compuși cu dublă legătură între carbonii alfa-beta din vecinătatea funcției active:

1.

2.

3.

4.

Dificultate:
avansat
Chimie - Mixt chimie
10

Indicaţi care dintre următoarele reacţii nu sunt teoretic posibile:

1. C6H5NH2 + C6H5Cl -->

2. (CH3)3N + CH3COCl -->

3. C6H5-OH + NaHCO3 -->

4. p-crezolatul de sodiu + H2S -->

 

* Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Indicaţi care dintre următoarele reacţii nu sunt teoretic posibile: Răspuns A (1,2,3)

1. C6H5NH2 + C6H5Cl --> * clorbenzenul are reactivitate scăzută

2. (CH3)3N + CH3COCl --> *aminele terțiare nu se acilează

3. C6H5-OH + NaHCO3 --> *fenolul este prea slab pentru a scoate H2CO3 din sarea lui

4. p-crezolatul de sodiu + H2S --> corect, H2S este mai tare decât fenolii și îi scoate din sarea lor conform reacției:

CH3 – C6H4 – O-Na+ + H2S CH3 – C6H4 – OH + NaHS

navigation